Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wprowadzanie głosowe   System dialogu słownego  Telefonowanie
Założenie: Instalacja telefonu komórkowego Link jest uruchomiona i system dialogu słownego jest włączony Link.
Wymówić WPROWADŹ NUMER.
Wymówić blok cyfr, np. „0-1-7-2“. System powtarza wymówiony blok cyfr i powtórzone przez system cyfry pojawiają się na wyświetlaczu w MMI.
Aby usunąć ostatni blok cyfr, należy wymówić USUŃ lub KOREKTA, albo
Aby jednorazowo usunąć wszystkie bloki cyfr, należy wymówić USUŃ NUMER.
Aby wybrać numer, należy wymówić WYBIERZ.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.