Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wprowadzanie głosowe   System dialogu słownego  Nawigowanie
Założenie: tryb pracy Nawigacja jest uruchomiony Link i system dialogu słownego jest włączony Link.
Prowadzenie do celu
Wymówić URUCHOMIENIE PROWADZENIA DO CELU/ANULOWANIE. Prowadzenie do celu zostanie uruchomione/przerwane.
Wywoływanie list nawigacyjnych
Wymówić OSTATNIE CELE, ULUBIONE albo ADRES DOMOWY. Postępować zgodnie ze wskazówkami systemu dialogu słownego.
Dynamiczne omijanie korka
Wymówić DYNAMICZNE OMIJANIE KORKA WŁĄCZ./WYŁĄCZ.. Dynamiczne omijanie korka zostanie włączone/wyłączone.
Kryteria trasy
Wymówić: SZYBKA TRASA, TRASA EKONOMICZNA albo KRÓTKA TRASA. Trasa zostaje obliczona w oparciu o różnorodne kryteria, albo
Wymówić: LISTA ODCINKÓW TRASY. Przy aktywnym prowadzeniu do celu, można zobaczyć listę odcinków trasy.
Nawigowanie do wpisu w książce adresowej
Wymówić NAWIGUJ DO (XY), np. NAWIGUJ DORALF SCHMIDT“. Jeżeli karta adresowa jest przyporządkowana do celu nawigacyjnego, cel nawigacyjny zostaje przejęty i uruchomione prowadzenie do celu.
Kiedy na karcie adresowej zapamiętane są służbowy i prywatny cel nawigacyjny, do znaku głosowego można dodać polecenia SŁUŻBOWO/PRYWATNIE, np. NAWIGUJ DO RALF SCHMIDT PRYWATNIE.
Informacja
Aby włączyć/wyłączyć informacje słowne, w trakcie aktywnego prowadzenia do celu, należy wymówić polecenie ZAPOWIEDŹ NAWIGACYJNA WŁĄCZ./WYŁĄCZ. Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.