Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wprowadzanie głosowe   System dialogu słownego  Wywoływanie informacji o ruchu drogowym
Założenie: system dialogu słownego jest włączony Link.
Wymówić INFO. Menu informacji o ruchu drogowym zostaje uruchomione. System dialogu słownego pozostaje włączony jeszcze przez około pięć sekund, aby odebrać kolejne polecenie.
Za pomocą polecenia ODCZYTYWANIE KOMUNIKATÓW DROGOWYCH można odczytać komunikaty drogowe wyświetlane aktualnie w MMI.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.