Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Wskaźniki i lampki kontrolne  Lampki kontrolne
Kiedy lampka kontrolna miga w czasie jazdy, regulacja układu ESP lub ASR (regulacja poślizgu napędu) zadziała.
Kiedy lampka kontrolna zaświeci się, układ ESP został włączony przez system.
Vorsicht! Fahrstabilität eingeschränkt
Kiedy lampka kontrolna świeci się, układ ESP został wyłączony przyciskiem Link. Następnie, po ponownym naciśnięciu przycisku układ ESP zostanie znowu włączony. Gdy zapłon jest włączony, system jest też włączony. Kiedy lampka kontrolna zgaśnie, system ponownie jest całkowicie sprawny.
Stabilitätsprogramm und ABS Störung! Siehe Bordbuch
Kiedy lampka kontrolna oraz lampka kontrolna ABS świecą się, i pojawi się informacja tekstowa, wystąpiła niesprawność systemu przeciwblokującego lub elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego. W ten sposób również ESP jest niesprawny. Samochodem można nadal normalnie hamować, jednak bez układu ABS.
Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.
OSTRZEŻENIE
Kiedy lampka kontrolna układu hamulcowego zapala się razem z lampką ABS i lampką ESP, działanie regulacyjne ABS może być nieskuteczne. W ten sposób podczas hamowania tylne koła mogą być wcześniej blokowane. W określonych warunkach może to powodować zarzucanie tyłu samochodu - niebezpieczeństwo utraty przyczepności! Dojechać ostrożnie do najbliższego specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie niesprawności.
Informacja
Pozostałe informacje dotyczące układu ESP i ABS można znaleźć w Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.