Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   System informowania kierowcy  Obsługa za pomocą dźwigni wycieraczek
Dotyczy samochodów: z systemem informowania kierowcy bez kierownicy wielofunkcyjnej
Komputer samochodowy obsługiwany jest wyłącznikami w dźwigni wycieraczek.
Komputer samochodowy można obsługiwać tylko przy włączonym zapłonie. Po włączeniu zapłonu wyświetlona zostaje funkcja, która była wybrana przed wyłączeniem zapłonu.
Aby wyświetlić poziomy pamięci komputera samochodowego, należy naciskać przycisk RESET -A- rys.1, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrany poziom pamięci.
Aby w ramach jednego poziomu pamięci kolejno wyświetlać informacje tekstowe, nacisnąć górną lub dolną część przełącznika wyboru funkcji -B-.
Na wyświetlaczu, obok informacji z komputera samochodowego (komputer 1, 2 i program wydajności) mogą się również pojawiać informacje pozostałych systemów. Aby przełączyć wskazanie między tymi informacjami, należy nacisnąć krótko przycisk RESET -A-.
Który poziom (komputer samochodowy 1, 2 albo program wydajności) jest aktualnie pokazany na wyświetlaczu, można rozpoznać po podniesionym [a336], [a337] albo po pistolecie dystrybutora .
Wyzerowanie wartości w komputerze samochodowym
W celu skasowania wszystkich wartości poziomu pamięci, wybrać wymagany poziom pamięci i nacisnąć przycisk RESET -A- i przytrzymać co najmniej przez jedną sekundę. Następujące wartości zostają przy tym wyzerowane:
  • Średnie zużycie paliwa
  • Średnia prędkość jazdy
  • Czas jazdy
  • Pokonana droga
Informacja
  • Jeżeli akumulator został odłączony, wartości w pamięci ulegną skasowaniu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.