Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   System informowania kierowcy  Obsługa za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej
Dotyczy samochodów: z systemem informowania kierowcy i z kierownicy wielofunkcyjnej
System informowania kierowcy jest obsługiwany przyciskami w kierownicy wielofunkcyjnej.
Komputer samochodowy można obsługiwać tylko przy włączonym zapłonie. Po włączeniu zapłonu wyświetlona zostaje funkcja, która była wybrana przed wyłączeniem zapłonu.
Aby przełączać między nagłówkami Link, nacisnąć przełącznik -1- w lewo/w prawo rys.1.
Aby spowodować wyświetlenie dalszych treści na dole/w górze, obrócić pokrętłem menu -2- w dół/w górę.
Aby potwierdzić wybór, należy nacisnąć pokrętło menu -2-.
Aby wywołać Fahrzeugfunktionen (funkcje samochodu), wybrać przełącznikiem -1- pierwszy nagłówek.
Aby wyświetlić menu Fahrzeugfunktionen (funkcje samochodu), nacisnąć przycisk -3-.
Aby wybrać jeden z punktów menu, obracać i naciskać pierścień -2-.
Aby wywołać funkcję zajętego przycisku w kierownicy, należy nacisnąć przycisk -4-.
Opis pozostałych elementów obsługi można znaleźć w odrębnej instrukcji obsługi MMI.
Na wyświetlaczu, obok informacji z komputera samochodowego (komputer 1, 2 i program wydajności) mogą się również pojawiać informacje pozostałych systemów. Aby przełączyć wskazanie między tymi informacjami, należy nacisnąć krótko przycisk -3-.
Przez obracanie pokrętłem -2- można wybrać komputer samochodowy 1, albo komputer samochodowy 2. Przez naciśnięcie przycisku -3- można wywołać program wydajności.
Który poziom (komputer samochodowy 1,2, albo program wydajności) jest aktualnie pokazany na wyświetlaczu, można rozpoznać po podniesionym 1, 2, albo po pistolecie dystrybutora .
Wyzerowanie wartości w komputerze samochodowym
Aby usunąć wszystkie wartości na poziomie pamięci, w menu Fahrzeugfunktionen (funkcje samochodu) wybrać punkt menu Bordcomputer (komputer samochodowy). Wybrać wartość dowolnego poziomu pamięci i nacisnąć pokrętło menu -2- przez jedną sekundę. Następujące wartości zostają wyzerowane:
  • Średnie zużycie paliwa
  • Średnia prędkość jazdy
  • Czas jazdy
  • Pokonana droga
Zapamiętywanie funkcji pod zajętym przyciskiem kierownicy
Wybrać: przycisk funkcji CAR > Fahrzeugeinstellungen > Belegung Lenkradtaste.
Informacja
  • Jeżeli akumulator został odłączony, wartości w pamięci ulegną skasowaniu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.