Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa  System informowania kierowcy
Dotyczy samochodów: z systemem informowania kierowcy
Wskaźnik terminów przeglądu rozpoznaje, kiedy przypada przegląd dla tego samochodu.
Wskaźnik w zestawie wskaźników pracuje dwustopniowo:
  • Przypomnienie o przeglądzie: powyżej określonego przebiegu1) przed osiągnięciem wskazania przeglądu, przy włączeniu/wyłączeniu zapłonu, na krótko pojawia się informacja tekstowa rys.1. Pokazana zostaje pozostała droga i czas.
  • Przypada serwis: kiedy samochód osiągnął termin przeglądu, pojawia się Service fällig! (przypada przegląd).
Czy chodzi o wymianę oleju, czy o przegląd, można sprawdzić w zestawie wskaźników, albo w Radio* albo MMI*.
Sprawdzanie przeglądu
W zestawie wskaźników można sprawdzić pozostałą drogę lub czas do następnej wymiany oleju i do następnego przeglądu. Przy włączonym zapłonie naciskać przycisk SET rys.3 do momentu, gdy miga wskaźnik dla godzin na zegarze. Naciskać następnie przycisk SET tak często, aż pojawi się wskaźnik terminów przeglądu rys.1.
W samochodzie z radiem* albo MMI* można dodatkowo sprawdzić przegląd za pomocą menu CAR (przycisk funkcji CAR > Service & Kontrolle > Serviceintervalle).
W nowym samochodzie lub zaraz po cofnięciu wskaźnika, sprawdzenie możliwe jest dopiero po około 500 km.
Wyzerowanie wskazania
Partner serwisowy Audi lub specjalistyczny serwis wyzerowuje wskaźnik terminu, po wykonaniu przeglądu.
Kiedy wymianę oleju wykonuje się samodzielnie, można wyzerować wskazanie wymiany oleju. W takiej sytuacji, następną wymianę oleju należy wykonać po stałym okresie obsługi (15.0002) km albo po jednym roku).
Podczas odczytywania terminu wymiany oleju nacisnąć przez co najmniej 3 sekundy przycisk 0.0. W samochodzie z radiem* albo MMI*, wskazanie zmiany oleju można również wyzerować w menu CAR (przycisk funkcji CAR > Service & Kontrolle > Serviceintervalle > Ölwechselintervall zurücksetzen). Po cofnięciu pojawiają się dane dla stałego okresu obsługi (15.0002) km lub jeden rok).
Ostrożnie!
  • Wskazanie wymiany oleju wyzerować tylko wtedy, kiedy wymiana oleju została wykonana.
  • Dochowanie terminów przeglądu ma decydujące znaczenie dla żywotności i zachowania wartości samochodu, w tym zwłaszcza silnika. Również przy niewielkim przebiegu, nie wolno przekroczyć terminu następnego przeglądu.
  • Po odłączeniu akumulatora samochodowego, obliczanie czasu do następnej wymiany oleju zostaje przerwane. Zapoznać się z książką przeglądów serwisowych, aby przy dłużsyzch okresach postoju samochodu można było dotrzymać terminu przeglądu.
1) Kiedy przypomnienie o przeglądzie pojawi się po raz pierwszy, zależy od indywidualnego stylu jazdy i od sytuacji drogowych (np. jazda na długich dystansach).
2) w zależności od kraju

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.