Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Otwieranie i zamykanie  Centralny zamek
Zestaw kluczyków dostosowany jest do wyposażenia samochodu.
-A- Kluczyk z pilotem lub komfortowy kluczyk
Komfortowy kluczyk jest kluczykiem z pilotem z funkcjami specjalnymi Link i Link. Przy użyciu kluczyka z pilotem można centralnie odblokować i zablokować samochód, oraz uruchomić silnik. W celu rozłożenia lub złożenia ostrza kluczyka nacisnąć przycisk rys.2 -strzałka-.
-B- Kluczyk zapłonu ze stałym ostrzem
Kluczyk zapłonu ze stałym ostrzem nie posiada funkcji zdalnego sterowania. Przy użyciu kluczyka zapłonu, można centralnie odblokować i zablokować samochód, oraz uruchomić silnik przy użyciu cylinderka zamka w drzwiach kierowcy.
Liczba kluczyków
Można odpytać liczbę kluczyków wczytanych dla danego samochodu Link. W ten sposób uzyskuje się pewność, że podczas zakupu używanego samochodu przekazane zostały wszystkie kluczyki.
Wymiana kluczyka
W razie utraty kluczyka należy zwrócić się do partnera serwisowego Audi. Zlecić zablokowanie tej funkcji kluczyka. W tym celu niezbędne jest zabranie ze sobą wszystkich kluczyków. Utratę kluczyka należy zgłosić swojemu ubezpieczycielowi.
Immobiliser
Immobiliser zabezpiecza przed niepowołanym uruchomieniem samochodu. Samochodu w pewnych warunkach nie można uruchomić, kiedy w pęku kluczyków znajduje się inny pilot, np. kluczyk zapłonu od innego samochodu . albo transponder.
Dane w kluczyku z pilotem lub w komfortowym kluczyku
W czasie jazdy, w sposób ciągły zapamiętane zostają dane dotyczące serwisu i obsługi, w kluczyku z pilotem, albo w komfortowym kluczyku*. Partner serwisowy Audi może odczytać te dane i poinformować klienta o czynnościach niezbędnych do wykonania w samochodzie.
OSTRZEŻENIE
  • Przed wyjściem z samochodu - również na chwilę - wyciągać zawsze kluczyk zapłonu. Jest to szczególnie ważne, gdy w samochodzie pozostają dzieci. Dziecko może uruchomić silnik lub włączyć urządzenie elektryczne (np. uruchamianie szyby) - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Wyciągnąć kluczyk z wyłącznika zapłonu dopiero, gdy samochód zatrzyma się! Blokada kierownicy może się w przeciwnym razie nieoczekiwanie włączyć - niebezpieczeństwo wypadku!
Informacja
Działanie kluczyka z pilotem może zostać zakłócone przez nadmiar nadajników znajdujących się w pobliżu samochodu, które pracują w tym samym zakresie częstotliwości (np. telefony komórkowe, piloty telewizora).

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.