Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Otwieranie i zamykanie  Centralny zamek
Dioda świecąca w kluczyku z pilotem informuje o funkcji kluczyka.
Po naciśnięciu przycisku miga dioda rys.1 (strzałka).
Jeżeli jeden z przycisków zostanie krótko naciśnięty, dioda mignie na krótko. Przy dłuższym naciśnięciu (komfortowe otwieranie/zamykanie) dioda miga kilka razy.
Kiedy dioda nie miga, bateria jest zużyta i musi zostać wymieniona Link. Dodatkowo w samochodach z systemem informowania kierowcy* świeci się lampka kontrolna * na wyświetlaczu zestawu wskaźników i pojawia się informacja tekstowa*.
Bitte Schlüsselbatterie wechseln

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.