Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Otwieranie i zamykanie  Centralny zamek
Aby odblokować samochód, należy nacisnąć przycisk rys.1.
Aby zablokować samochód ustawić dźwignię przełączania w położeniu P (automatyczna przekładnia) i nacisnąć przycisk  OSTRZEŻENIE.
Aby odblokować pokrywę bagażnika, należy krótko nacisnąć przycisk .
Aby zablokować samochód, bez podwójnej blokady*, należy nacisnąć przycisk drugi raz w ciągu 2 sekund.
Aby otworzyć pokrywę bagażnika, należy nacisnąć przycisk i przytrzymać co najmniej jedną sekundę.
Jeżeli samochód zostanie odblokowany i w ciągu 30 sekund drzwi, albo pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte, nastąpi automatyczne zablokowanie samochodu. Funkcja ta zabezpiecza przed przypadkowym, trwałym odblokowaniem samochodu. To nie obowiązuje, kiedy przycisk  pozostaje naciśnięty co najmniej przez jedną sekundę.
W samochodzie z podwójną blokadą (odblokowanie drzwi po jednej stronie samochodu) Link, po jednokrotnym naciśnięciu przycisku otwarte zostaną tylko drzwi kierowcy i pokrywa tylna, a po dwukrotnym naciśnięciu odblokowują się wszystkie zamki w samochodzie.
OSTRZEŻENIE
W samochodzie zamykanym z zewnątrz, z włączoną podwójną blokadą* nie powinny pozostawać żadne osoby - przede wszystkim dzieci, ponieważ drzwi i okien nie można otworzyć od wewnątrz. Zablokowane drzwi, w razie konieczności utrudniają udzielającemu pomocy dostanie się do wnętrza samochodu - zagrożenie życia!
Informacja
  • Kluczyk z pilotem lub komfortowy kluczyk należy używać tylko, kiedy samochód jest w zasięgu wzroku.
  • Pozostałe funkcje kluczyka z pilotem lub komfortowego kluczyka Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.