Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Siedzenia i schowki  Chowanie przedmiotów
Schowek jest zamykany* i posiada oświetlenie.
Otwieranie/zamykanie
Aby otworzyć przedni schowek, należy pociągnąć uchwyt w kierunku strzałki rys.1.
Aby zamknąć przedni schowek, należy odchylić pokrywę w górę, aż do zablokowania.
Odtwarzacz CD-ROM* dla systemu nawigacyjnego Audi* znajduje się w przednim schowku. Obsługa opisana została w odpowiedniej, załączonej instrukcji.
OSTRZEŻENIE
Podczas jazdy pokrywa schowka musi być zawsze zamknięta - niebezpieczeństwo zranienia!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.