Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Siedzenia i schowki  Bagażnik
Dotyczy samochodów: ze zdejmowaną torbą
W torbie można przewozić długie przedmioty (np. narty, deskę snowboardową).
Ładowanie bagażu
Odblokować obie części oparcia tylnego siedzenia Link.
Wysunąć torbę z bagażnika, zamkiem błyskawicznym z tyłu do wnętrza samochodu OSTRZEŻENIE.
Zabezpieczanie
Karabińczyki obu pasów bezpieczeństwa -A- i -B- zawiesić w odpowiednich tylnych zaczepach do wiazania rys.1.
Zaciągnąć pas zabezpieczający -C-.
OSTRZEŻENIE
  • Po załadowaniu nart, torbę należy zabezpieczyć paskiem.
  • Upewnić się, czy wszystkie przedmioty, transportowane w złożonym siedzeniu zostały zabezpieczone. Podczas nagłego manewru hamowania mogą zostać wyrzucone - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Informacja
  • Kiedy przewożone są narty lub deska snowboardowa, należy mocno zaciągnąć pasek -C- pomiędzy łączeniami.
  • Narty układać w torbie czubkami do przodu, deskę snowboardową i kijki ostrzami do tyłu.
  • Torbę należy składać dopiero po wysuszeniu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.