Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Ogrzewanie i chłodzenie  Układ ogrzewania i klimatyzacji
Dotyczy samochodów: z układem ogrzewania i wentylacji, lub z ręcznie sterowanym układem klimatyzacji
Elementy obsługi układu ogrzewania i wentylacji, albo ręcznie sterowanego układu klimatyzacji*
rys.1 Elementy obsługi układu ogrzewania i wentylacji, albo ręcznie sterowanego układu klimatyzacji*
Funkcje są sterowane pokrętłami i przyciskami. Dioda w odpowiednim przycisku świeci się, kiedy funkcja jest włączona.
Ogrzewanie tylnej szyby  Link i ogrzewanie siedzenia  Link zostaną opisane osobno.
Ręcznie sterowany układ klimatyzacji*
Dla uzyskania przyjemnego klimatu zaleca się:
  • w ciepłych porach roku tak nastawiać temperaturę, aby była niższa tylko o kilka stopni od temperatury zewnętrznej
  • zakres obrotów dmuchawy nastawiać na zakres I albo II
  • strumienia powietrza nie kierować bezpośrednio na osobę
AC Włączanie/wyłączanie trybu chłodzenia*
Układ chłodzenia działa tylko po włączeniu dmuchawy. Przy wyłączonym trybie chłodzenia, powietrze nie jest chłodzone ani osuszane. W ten sposób szyby mogą zaparować. Przy temperaturach zewnętrznych w zakresie ujemnym, układ chłodzenia wyłącza się automatycznie.
Nastawianie dmuchawy
Aby w razie potrzeby uniknąć zaparowania szyb, dmuchawę należy pozostawić na zakresie I.
Nastawianie temperatury
Temperaturę można płynnie nastawiać pokrętłem.
Regulacja strumieni powietrza i wylotów powietrza
Za pomocą pokrętła , , , i można ustawiać podział strumieni powietrza
W położeniu , przednia szyba i szyby boczne zostają rozmrożone lub osuszone możliwie szybko. Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony, można go jednak ponownie ręcznie uaktywnić przez naciśnięcie przycisku .
Za pomocą okrągłych wylotów powietrza w kokpicie można bezpośrednio obsługiwać ilość wypływającego powietrza lub jego kierunek. W tym celu można obracać przyciskiem regulacji i przesuwać kratką.
Włączanie i wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza
W zamkniętym obiegu powietrza, powietrze we wnętrzu samochodu jest cyrkulowane i filtrowane. W ten sposób, w znacznej mierze układ zabezpiecza przed dostępem zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Podczas przejazdu przez tunele albo w korkach ulicznych najlepiej włączyć zamknięty obieg powietrza OSTRZEŻENIE. Jeżeli przycisk zamkniętego obiegu był uaktywniony przed uruchomieniem silnika, zamknięty obieg powietrza zostanie automatycznie wyłączony po ok. 20 minutach.
Zamknięty obieg powietrza zostaje wyłączony w położeniu rozmrażania .
OSTRZEŻENIE
Zamkniętego obiegu powietrza nie należy pozostawiać włączonego przez dłuższy czas, ponieważ wtedy nie dopływa świeże powietrze i przy włączonym układzie chłodzenia* szyby mogą ulec zaparowaniu - niebezpieczeństwo wypadku!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.