Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Jazda  Wyłącznik zapłonu (elektroniczny)
Gdy bateria w kluczyku z pilotem jest rozładowana, w razie niesprawności lub usterki systemowej uruchomienie silnika w określonych warunkach może być niemożliwe.
Awaryjne uruchamianie silnika
Dopóki pojawia się informacje tekstowa Schlüssel nicht erkannt. Siehe Bordbuch., samochód można uruchomić awaryjnie.
Wcisnąć pedał sprzęgła (przekładnia ręczna) albo pedał hamulca (przekładnia automatyczna) OSTRZEŻENIE.
Nacisnąć przycisk START ENGINE STOP.
Przytrzymać kluczyk z pilotem, jak pokazano na rysunku, w oznaczonym miejscu rys.1. Silnik uruchamia się.
Jeżeli silnik nie uruchomi się automatycznie nacisnąć ponownie przycisk START ENGINE STOP.
Awaryjne wyłączanie silnika
Nacisnąć kolejno przycisk START ENGINE STOP dwa razy lub jeden raz dłużej niż dwie sekundy.
Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.
Informacja
Wywołać ponownie informację tekstową naciskając przycisk START ENGINE STOP.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.