Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa  Jazda
Asystent ruszania na wzniesieniu umożliwia łatwiejsze ruszenie z miejsca.
System jest aktywny, kiedy pedał hamulca przez kilka sekund pozostaje wciśnięty.
Aby uniknąć toczenia się samochodu wstecz podczas ruszania, siła hamowania po zwolnieniu pedału hamulca zostaje na krótki czas zatrzymana. W tym krótkim czasie można łatwo ruszyć samochodem.
OSTRZEŻENIE
  • Inteligentna technika asystenta ruszania na wzniesieniu nie pozwala przekroczyć granic określonych prawami fizyki. Zwiększony komfort uzyskany dzięki asystentowi ruszania na wzniesieniu nie upoważnia do podejmowania ryzyka!
  • W pewnych sytuacjach może się zdarzyć, że
  • Asystent ruszania na wzniesieniu nie w każdych warunkach potrafi utrzymać samochód na wzniesieniu (np. na śliskim albo oblodzonym podłożu).
  • Kiedy bezpośrednio po zwolnieniu pedału hamulca kierowca nie ruszy samochodem, w pewnych warunkach może on zacząć się toczyć do tyłu. Natychmiast nacisnąć pedał hamulca, albo zaciągnąć ręczny hamulec.
  • Kiedy silnik zacznie „gasnąć“, natychmiast nacisnąć pedał hamulca, albo zaciągnąć ręczny hamulec.
  • Aby podczas jazdy w korku drogowym, na wzniesieniu, w fazie ruszania uniknąć toczenia się samochodu do tyłu, przed ruszeniem nacisnąć pedał hamulca i przytrzymać przez kilka sekund.
Informacja
Informację, czy samochód jest wyposażony w asystenta ruszania na wzniesieniu można uzyskać u partnera serwisowego Audi, lub w specjalistycznym serwisie.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.