Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Jazda  Układ utrzymywania prędkości
Dotyczy samochodów: z układem utrzymywania prędkości
Układ utrzymywania prędkości umożliwia jazdę ze stałą prędkością od 30 km/h.
Dźwignia obsługi znajduje się w kolumnie kierownicy rys.1.
Aby włączyć urządzenie, należy pociągnąć dźwignię w położenie -1- rys.2.
Jechać z regulowana prędkością.
Aby zapisać prędkość, należy nacisnąć przycisk -A-.
Kiedy układ utrzymywania prędkości jest aktywny, lampka kontrolna   świeci się w zestawie wskaźników.
OSTRZEŻENIE
  • Również przy włączonym układzie utrzymywania prędkości należy zwracać uwagę na sytuację na drodze. Odpowiedzialność za prędkość jazdy i za odstęp od poprzedzającego samochodu leży po stronie kierowcy.
  • Ze względów bezpieczeństwa, z układu utrzymywania prędkości nie można korzystać w ruchu miejskim, przy nasilonym ruchu pojazdów, na krętych drogach i przy złym stanie nawierzchni (np. śliskość, mgła, sypki żwir, silne opady i klin wodny) – niebezpieczeństwo wypadku!
  • Układ utrzymywania prędkości należy wyłączyć podczas zmiany pasa ruchu, przy zjeżdżaniu z autostrady lub na fragmentach budowy dróg.
  • Należy pamiętać, że nieświadome „pozostawienie“ nogi na pedale przyspieszenia może spowodować, że układ utrzymywania prędkości nie będzie hamował. Wynika to stąd, że w trakcie przyspieszania, układ utrzymywania prędkości staje się nadsterowny.
Informacja
  • Samochód z przekładnią ręczną: Nastawioną prędkość jazdy można uzyskać dopiero, kiedy pozwala na to włączony bieg, silnik nie uzyskuje nadmiernych obrotów i pracuje równomiernie. Dlatego odpowiednio wcześnie przełączać na wyższy albo niższy bieg.
  • Podczas zjazdu na drodze o znacznym nachyleniu, układ może nie utrzymać prędkości na stałym poziomie. Masa własna samochodu powoduje wzrost prędkości. Z tego względu przełączyć odpowiednio wcześniej na niższy bieg albo hamować naciskając pedał hamulca.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.