Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Przekładnia automatyczna  Przekładnia S tronic®
Dotyczy samochodów: z przekładnią S tronic
Blokada dźwigni zabezpiecza przez nieuważnym włączeniem zakresu jazdy i w ten sposób przed przypadkowym ruszeniem samochodu.
Blokada dźwigni przełączania zakresów zostaje zwolniona w następujący sposób:
Włączyć zapłon.
Nacisnąć pedał hamulca i jednocześnie przytrzymać wciśnięty przycisk blokujący.
Automatyczna blokada dźwigni przełączania
Dźwignia zakresów w położeniach P i N i przy włączonym zapłonie jest zablokowana. Aby odblokować dźwignię, kierowca musi nacisnąć pedał hamulca, z położenia P musi dodatkowo nacisnąć przycisk blokujący. Jako przypomnienie dla kierowcy, przy położeniach dźwigni P i N na wyświetlaczu pojawia się następujący komunikat:
Bremse treten.
Blokada dźwigni przełączania zakresów działa tylko wtedy, gdy samochód stoi i jedzie z prędkością mniejszą niż 5 km/h. Przy wyższych prędkościach blokada zostaje automatycznie wyłączona w położeniu N.
Przy gwałtownym przełączeniu poza położenie N (np. z R na D) dźwignia zakresów nie zostaje zablokowana. Pozwala to np. na „rozkołysanie“ samochodu, który ugrzązł. Jeżeli pedał hamulca nie jest wciśnięty i dźwignia przełączania zakresów dłużej niż przez 2 sekundy znajduje się w położeniu N, następuje zablokowanie dźwigni.
Przycisk blokady
Przycisk blokady w uchwycie dźwigni zabezpiecza przed pomyłkowym włączeniem niektórych zakresów. Po naciśnięciu przycisku blokada dźwigni zostanie zniesiona. Położenia, w których przycisk blokady musi być wciśnięty, są zaznaczone na rysunku kolorem rys.1
Blokada wyjęcia kluczyka zapłonu
Samochód z mechanicznym wyłącznikiem zapłonu: kluczyk po wyłączeniu zapłonu można wyjąć dopiero wtedy, jeżeli dźwignia znajdzie się w położeniu P. Dopóki kluczyk jest wyjęty, dźwignia pozostaje zablokowana w położeniu P.
Samochód z elektronicznym wyłącznikiem zapłonu: zapłon można wyłączyć dopiero, kiedy dźwignia przełączania znajduje się w położeniu P lub N.
Informacja
Jeżeli blokada dźwigni przełączania nie włącza się, wystąpiła niesprawność. Aby uniknąć niespodziewanego ruszenia samochodu, należy rozłączyć napęd. Aby pozwolić na ponowne zablokowanie blokady dźwigni przełączania, nacisnąć pedał hamulca. ustawić dźwignię przełączania w położeniu P lub N i następnie włączyć zakres jazdy.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.