Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Przekładnia automatyczna  Przekładnia S tronic®
Dotyczy samochodów: z przekładnią S tronic
Zakresy jazdy do przodu przełączane są w górę i w dół w sposób automatyczny.
Silnik można uruchomić tylko w położeniu dźwigni P lub N Link.
Ruszanie
Nacisnąć pedał hamulca i przytrzymać.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokujący (przycisk w dźwigni przełączania), ustawić dźwignię w wybranym położeniu, przykładowo D Link i zwolnić przycisk blokady.
Odczekać chwilę, aż przekładnia przełączy zakres (wyczuwalne lekkie szarpnięcie).
Zwolnić pedał hamulca i nacisnąć pedał przyspieszenia OSTRZEŻENIE.
Chwilowe zatrzymanie się
Zatrzymać samochód przez naciśnięcie pedału hamulca, np. przed światłami.
Nie naciskać przy tym pedału przyspieszenia.
Parkowanie
Nacisnąć i przytrzymać pedał hamulca OSTRZEŻENIE.
Zaciągać mocno ręczny hamulec.
Przytrzymać naciśnięty przycisk blokady, ustawić dźwignię przełączania w położeniu P.
Zatrzymywanie się na wzniesieniu
Zatrzymując samochód w każdej sytuacji wciskać pedał hamulca, aby uniknąć „toczenia się do tyłu“ OSTRZEŻENIE. Przy włączonym zakresie jazdy nie zatrzymywać „staczającego się“ samochodu przez zwiększenie obrotów silnika Ostrożnie!.
Ruszanie na wzniesieniu, samochodem „bez“ asystenta ruszania na wzniesieniu*
Zaciągać mocno ręczny hamulec.
Przy włączonym zakresie jazdy dozować przyspieszenie i zwolnić ręczny hamulec.
Ruszanie na wzniesieniu, samochodem „z“ asystentem ruszania na wzniesieniu*
Przy włączonym zakresie jazdy zdjąć nogę z pedału hamulca i wcisnąć pedał przyspieszenia Link.
Jazda po pochyleniu: w określonych warunkach (np. jazda w górach albo podczas holowania przyczepy) może być korzystne wcześniejsze włączenie ręcznego programu przełączania, aby przełożenie dostosować ręką do warunków jazdy OSTRZEŻENIE.
Podczas parkowania na równej drodze wystarczy ustawić dźwignię w położeniu P. Na stromej pochylonej drodze zaciągnąć najpierw mocno ręczny hamulec i dopiero wtedy ustawić dźwignię w położeniu P. Dzięki temu, mechanizm blokady nie będzie zbyt mocno obciążony i łatwiej można przełączyć dźwignię z położenia P.
OSTRZEŻENIE
  • Nie wolno wysiadać z samochodu, kiedy silnik pracuje i włączony jest zakres jazdy. Jeżeli przy pracującym silniku zajdzie konieczność wyjścia z samochodu, mocno zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć blokadę parkowania P.
  • Przy pracującym silniku i po włączeniu zakresu jazdy (D, S albo R), lub w trybie pracy „tiptronic“ konieczne jest wciśnięcie pedału hamulca, ponieważ również przy wolnych obrotach przenoszenie napędu nie zostaje całkowicie przerwane – samochód „toczy się“.
  • Kiedy samochód stoi i silnik pracuje, nie naciskać pedału przyspieszenia podczas zmiany zakresów - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Podczas jazdy nie włączać nigdy dźwigni w położenie R albo P - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Przed wjechaniem na stromy odcinek drogi zmniejszyć prędkość i za pomocą „tiptronic“ włączyć niższy bieg.
  • Nie dopuścić do szlifowania hamulca, nie naciskać pedału hamulca zbyt często lub zbyt długo. Ciągłe naciskanie pedału hamulca prowadzi do przegrzania się hamulców i znacznie zmniejsza skuteczność hamowania, wydłuża drogę hamowania lub prowadzi do całkowitego uszkodzenia hamulców.
  • Kiedy zajdzie konieczność zatrzymania się na pochyłej drodze, zahamować samochód wciskając mocno pedał hamulca lub zaciągając hamulec ręczny, aby zabezpieczyć samochód przed cofaniem się.
  • Na pochyłej drodze nie dopuścić do ścierania się tarcz sprzęgła. Sprzęgło zostanie automatycznie rozłączone, jeżeli z powodu przeciążenia zbyt mocno się rozgrzeje - niebezpieczeństwo wypadku! Przeciążenie sprzęgła, przed rozłączeniem sygnalizowane jest szarpaniem samochodu i miganiem wskaźnika dźwigni przełączania.
Ostrożnie!
  • Po zatrzymaniu się na wzniesieniu, nie przeciwdziałać toczeniu się samochodu przez naciskanie pedału przyspieszenia przy włączonym zakresie jazdy. W ten sposób przekładnia automatyczna może ulec przegrzaniu i zostać uszkodzona. Zaciągnąć mocno ręczny hamulec albo wcisnąć pedał hamulca, aby zabezpieczyć samochód przed staczaniem się.
  • Jeżeli samochód toczy się z wyłączonym silnikiem i z dźwignią przełączania w położeniu N, przekładnia automatyczna niszczy się, ponieważ nie jest smarowana.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.