Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Przekładnia automatyczna  Przekładnia S tronic®
Dotyczy samochodów: z przekładnią S tronic
Ręczny program przełączania (tiptronic) umożliwia kierowcy ręczne wybranie biegów.
Przełączenie na tryb ręczny
Przesunąć dźwignię z położenia D w prawo. W samochodach bez systemu informowania kierowcy gaśnie wskazanie D lub S. W samochodach z systemem informowania kierowcy wskazanie zmienia się na M.
Włączanie wyższego zakresu
Przesunąć dźwignię (w położeniu tiptronic) do przodu -+- rys.1.
Włączanie niższego zakresu
Przesunąć dźwignię do tyłu (w położenie tiptronic) ---.
Przełączenie na tryb ręczny może nastąpić zarówno, gdy samochód stoi, jak i podczas jazdy.
Podczas przyspieszania, na krótko przez osiągnięciem maksymalnych dopuszczalnych obrotów silnika, przekładnia włącza automatycznie kolejny wyższy bieg.
Po wybraniu biegu niższego, niż właśnie włączony układ automatyczny przełączy w dół tylko wtedy, gdy nie będzie możliwe uzyskanie nadmiernych obrotów przez silnik.
W trybie redukcji przełożenia, przekładnia zmienia bieg na niższy, w zależności od prędkości jazdy i od obrotów silnika.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.