Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Przekładnia automatyczna  Przekładnia S tronic®
Dotyczy samochodów: z przekładnią S tronic
W razie braku zasilania prądu dźwignię można odblokować w trybie awaryjnym.
Urządzenie awaryjnego odblokowania znajduje się z prawej strony, pod zagłębieniem dźwigni. Odblokowanie wymaga fachowej wprawy. W razie potrzeby najlepiej zwrócić się o pomoc.
Zdejmowanie osłony dźwigni przełączania
Mocno zaciągnąć ręczny hamulec OSTRZEŻENIE.
Pociągnąć osłonę dźwigni przełączania w kierunku strzałki rys.1.
Awaryjne odblokowanie dźwigni przełączania
Żółtą dźwignię odblokowania nacisnąć w kierunku strzałki rys.2 i przytrzymać w tym położeniu.
Nacisnąć teraz przycisk blokujący w dźwigni przełączania -A- i przesunąć dźwignię przełączania w położenie N.
Kołnierz dźwigni przełączania zapiąć ponownie po awaryjnym odblokowaniu w zagłębieniu dźwigni.
Jeżeli w razie przerwy w zasilaniu prądu (np. rozładowany akumulator) samochód trzeba przesunąć albo holować, przełożyć dźwignię przełączania w położenie N, przy użyciu awaryjnego blokowania.
OSTRZEŻENIE
Dźwignię przełączania można wysunąć z położenia P dopiero, kiedy hamulec ręczny jest mocno zaciągnięty. W przeciwnym razie, na pochyłym odcinku drogi, po wysunięciu dźwigni z położenia P samochód może nieoczekiwanie ruszyć - niebezpieczeństwo wypadku!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.