Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Informacje tekstowe   Tryb holowania przyczepy  Zdejmowany zaczep do holowania przyczepy
Dotyczy samochodów: ze zdejmowanym zaczepem do holowania
Samochód może zostać dodatkowo wyposażony w zaczep do holowania.
Doposażenie samochodu w zaczep do holowania musi zostać wykonane zgodnie z zaleceniami producenta zaczepu.
Punkty zamocowania pokazane na rysunkach rys.1 i rys.2 jako -A- znajdują się w dolnej części samochodu.
Szczegóły dotyczące doposażenia w zaczep do holowania przyczepy i ewentualnego wzmocnienia skuteczności układu chłodzenia znają partnerzy serwisowi Audi.
OSTRZEŻENIE
  • Zamontowanie zaczepu do holowania przyczepy zlecać wyłącznie w specjalistycznym serwisie.
  • Jeżeli zaczep do holowania zostanie nieprawidłowo zamontowany, istnieje niebezpieczeństwo wypadku!
  • Dla własnego bezpieczeństwa zapoznać się z zaleceniami producenta zaczepu, zawartymi w instrukcji montażu.
Ostrożnie!
Jeżeli gniazdo elektryczne zostanie nieprawidłowo podłączone, mogą powstać uszkodzenia instalacji elektrycznej samochodu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.