Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Zasady obsługi  Pielęgnacja i czyszczenie
Pielęgnacja pozwala utrzymać wartość samochodu.
Regularna, fachowa pielęgnacja służy utrzymaniu wartości samochodu. Poza tym, może być ona warunkiem zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych w przypadku korozji i usterek lakieru, w odniesieniu do nadwozia.
Niezbędne środki pielęgnacyjne dostępne są u partnera serwisowego Audi lub w specjalistycznym handlu. Zwrócić uwagę na instrukcję stosowania podaną na opakowaniu.
OSTRZEŻENIE
  • Przy nieprawidłowym zastosowaniu, środki pielęgnacyjne mogą być szkodliwe dla zdrowia.
  • Środki do pielęgnacji przechowywać w bezpiecznym miejscu, zwłaszcza chronić przed dziećmi – niebezpieczeństwo zatrucia.
Informacja o środowisku
  • Przy zakupie środków pielęgnacyjnych wybierać produkty przyjazne dla środowiska.
  • Resztek środków pielęgnacyjnych nie wyrzucać do odpadów domowych.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.