Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Zasady obsługi   Sprawdzanie i uzupełnianie  Paliwo
Prawidłowe gatunki benzyny podane są na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa.
Samochód jest wyposażony w katalizator i może być napędzany wyłącznie benzyną bezołowiową. Benzyna bezołowiowa musi spełniać normę europejską EN 228 i nie zawierać siarki. Poszczególne gatunki benzyny rozróżnia się według liczby oktanowej (LO).
Benzyna Super Plus bezsiarkowa LO 98 albo benzyna Super bezsiarkowa LO co najmniej 95
Zalecane jest stosowanie benzyny Super Plus LO 98. Kiedy nie jest dostępna: benzyna Super LO 95 przy niewielkim zmniejszeniu mocy.
Benzyna Super bezsiarkowa LO 95 albo benzyna Normal bezsiarkowa LO co najmniej 91
Zalecane jest stosowanie benzyny Super LO 95. Kiedy nie jest dostępna: benzyna Normal LO 91 przy niewielkim zmniejszeniu mocy.
Benzyna Super, bezsiarkowa LO co najmniej 95
Benzynę Super, LO co najmniej 95 można stosować.
Kiedy benzyna Super nie jest dostępna, można awaryjnie użyć benzynę Normal, LO 91. Należy jednak wtedy jechać tylko przy średnich obrotach i przy niewielkim obciążeniu silnika. Zatankować benzynę Super, kiedy tylko będzie to możliwe.
Ostrożnie!
  • Do benzyny, zgodnie z normą EN 228 można w niewielkich ilościach dodawać etanol. Jednak tzw. „paliw alkoholowych“, dostępnych w handlu np. jako E50, E85 i zawierających wysokie stężenia etanolu, nie wolno tankować, ponieważ układ paliwowy może ulec uszkodzeniu.
  • Nawet jednorazowe zatankowanie benzyny ołowiowej prowadzi do trwałego pogorszenia skuteczności katalizatora.
  • Wolno stosować tylko dodatki do benzyny (utleniacze), które są dopuszczone przez firmę Audi.
  • Paliwa, które na dystrybutorze są oznakowane jako zwierające metale, nie mogą być stosowane. Również paliwa LRP (lead replacement petrol) zawierają metaliczne dodatki w wysokich stężeniach. Niebezpieczeństwo uszkodzeń silnika!
  • Przy użyciu benzyny o zbyt niskiej liczbie oktanowej, wysokie obroty albo duże obciążenie silnika mogą spowodować uszkodzenie silnika.
Informacja
  • Zbiornik w samochodzie można zatankować benzyną, która ma wyższą liczbę oktanową, niż wymaga silnik.
  • W krajach, gdzie paliwo bezsiarkowe nie jest dostępne, można również tankować paliwo o niskiej zawartości siarki.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.