Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Zasady obsługi   Sprawdzanie i uzupełnianie  Olej silnikowy
Ustalanie poziomu oleju
Ustawić samochód w poziomym położeniu.
Silnik rozgrzany do temperatury roboczej pozostawić na krótko na biegu jałowym i następnie wyłączyć.
Odczekać ok. dwie minuty.
Wyciągnąć miarkę oleju. Wytrzeć miarkę oleju czystą szmatką i wsunąć ponownie do oporu.
Następnie wyjąć miarkę ponownie i odczytać poziom oleju rys.1 lub rys.2. W razie potrzeby uzupełnić olej w silniku Link.
Poziom oleju w zakresie -a-
Nie dolewać oleju.
Poziom oleju w zakresie -b-
Można dolać oleju. Poziom oleju powinien następnie znajdować się w zakresie -a-.
Poziom oleju w zakresie -c-
Trzeba dolać oleju. Poziom oleju powinien następnie znajdować się w zakresie -a-.
W zależności od sposobu jazdy i warunków eksploatacji zużycie oleju może wynosić do 0,5 litra/1000 km. Podczas pierwszych 5.000 kilometrów zużycie może być nieco wyższe. Poziom oleju należy więc sprawdzać w regularnych odstępach czasu - najlepiej po każdym zatankowaniu paliwa i przed dłuższą jazdą.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.