Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Zasady obsługi  Sprawdzanie i uzupełnianie
Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego
Poziom płynu hamulcowego musi się znajdować między znakami MIN i MAX.
Jeżeli jednak poziom płynu znacznie się obniży w krótkim czasie, albo opadnie poniżej znaku MIN, może to oznaczać nieszczelność układu hamulcowego. Wezwać fachową pomoc. Poziom płynu hamulcowego jest wskazywany przez lampkę kontrolna na wyświetlaczu zestawu przyrządów Link.
W samochodach z kierownicą po prawej stronie zbiornik znajduje się po przeciwnej stronie przedziału silnikowego.
Wymiana płynu hamulcowego
Kiedy przypada regularny termin wymiany płynu hamulcowego, można sprawdzić w Książce przeglądów serwisowych. Wymianę płynu hamulcowego w ramach przeglądu serwisowego najlepiej zlecić partnerowi serwisowemu Audi.
OSTRZEŻENIE
  • Płyn hamulcowy można przechowywać tylko w oryginalnym, zamkniętym pojemniku, z dala od dostępu dzieci – niebezpieczeństwo zatrucia!
  • Jeżeli płyn hamulcowy jest zbyt stary, przy dużym obciążeniu hamulców może dojść do wytworzenia się pęcherzyków pary w układzie hamulcowym. Spowoduje to ograniczenie skuteczności hamowania oraz bezpieczeństwa jazdy – zagrożenie wypadkiem!
Ostrożnie!
Płyn hamulcowy nie powinien dostać się na lakier samochodu, ponieważ może naruszyć lakier.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.