Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Zasady obsługi   Sprawdzanie i uzupełnianie  Akumulator
Aby umożliwić ładowanie akumulatora, w przedziale silnikowym znajdują się przyłącza.
W zależności od typu silnika, akumulator znajduje się w przedziale silnikowym lub w przestrzeni bagażnika. W samochodzie z akumulatorem w przestrzeni bagażnika, w przedziale silnikowym znajduje się punkt wspomagania rozruchu, który stosowany jest także do ładowania akumulatora. Akumulator ładowany jest w każdym przypadku w przedziale silnikowym. Punkt masy --- znajduje się zawsze przy nadwoziu.
Sprawdzić najpierw, jaki wariant dotyczy Państwa samochodu, wersja 1) rys.1 lub wersja 2) rys.2.
Przeczytać ostrzeżenia OSTRZEŻENIE i OSTRZEŻENIE.
Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu. Wyciągnąć kluczyk zapłonu.
Otworzyć pokrywę przedziału silnikowego Link.
Podnieść osłonę bieguna dodatniego.
Kleszcze urządzenia do ładowania prawidłowo podłączyć do punktu masy (–) i dododatniego bieguna akumulatora (+).
Podłączyć najpierw przewód zasilający przyrządu do ładowania do gniazdka sieciowego i włączyć przyrząd.
Pod koniec ładowania: wyłączyć przyrząd do ładowania i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Odłączyć teraz od biegunów zaciski przyrządu do ładowania.
Zamknąć pokrywę na biegunie dodatnim.
Zamknąć pokrywę przedziału silnikowego Link.
Rozładowany akumulator może zamarznąć już przy temperaturze 0 °C. Zamarzniętego lub rozmrożonego akumulatora nie należy więcej używać, ponieważ obudowa jest popękana w wyniku tworzenia się lodu i elektrolit może wypłynąć OSTRZEŻENIE.
Ładowanie akumulatora
Można stosować wyłącznie prostowniki do ładowania o maksymalnym napięciu 14,8 V, przy czym nie potrzeba zdejmować przewodów zasilających z akumulatora. Podczas ładowania nie wolno otwierać akumulatora.
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora koniecznie zapoznać się z zaleceniami producenta urządzenia do ładowania!
OSTRZEŻENIE
Zamarzniętego akumulatora nie wolno ładować, trzeba go wymienić - niebezpieczeństwo wybuchu!
Informacja
Akumulator należy ładować wyłącznie przy użyciu opisanych złączy.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.