Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Zasady obsługi   Koła i opony  Koła
Na nowych oponach, przez pierwszych 500 km jeździć szczególnie ostrożnie.
Krawężniki lub inne przeszkody pokonywać powoli i pod kątem prostym.
Sprawdzać okresowo, czy opony nie mają uszkodzeń (uderzenia, nacięcia, pęknięcia i wybrzuszenia). Usuwać obce ciała z profilu opony.
Uszkodzone koło lub oponę natychmiast wymienić.
Chronić opony przed kontaktem z olejem, smarem i paliwem.
Zgubione kapturki zaworów natychmiast uzupełniać.
Oznaczyć koła przed zdemontowaniem, aby przy zakładaniu zachowany został prawidłowy kierunek.
Zdemontowane koła lub opony przechowywać w chłodnym, suchym i możliwie zacienionym miejscu.
Nowe opony
Nowe opony początkowo nie mają jeszcze optymalnej przyczepności i stąd, podczas pierwszych 500 km powinny zostać „dotarte“ przy umiarkowanej prędkości i odpowiednio ostrożnej jeździe. Wpływa to korzystnie na trwałość opon.
Ze względu na konstrukcję i ukształtowanie bieżnika, wysokość profilu nowej opony - w zależności od wersji i od producenta - może być różna.
Ukryte uszkodzenia
Uszkodzenia opon i obręczy są często niewidoczne. Nietypowe wibracje lub jednostronne ściąganie samochodu mogą oznaczać uszkodzenie opony. Jeżeli istnieje podejrzenie, że opona została uszkodzona, natychmiast zmniejszyć prędkość. Sprawdzić, czy opona nie wykazuje uszkodzeń. Jeżeli nie ma widocznych usterek, jechać odpowiednio powoli i ostrożnie do najbliższego specjalistycznego serwisu i zlecić sprawdzenie samochodu.
Opony kierunkowe
Opony kierunkowe są oznaczone strzałkami na bokach opony. Oznaczony kierunek obrotów należy koniecznie zachować. W ten sposób zapewnione zostaną optymalne własności jazdy w odniesieniu do tworzenia się klina wodnego, do przyczepności, hałasu i zużycia.
Obręcze kół z przykręcanym elementem ozdobnym*
Obręcze kół z lekkich stopów mogą być wyposażone w wymienne elementy ozdobne, zamontowane na obręczy przy użyciu samozabezpieczających się śrub. Kiedy zajdzie potrzeba wymiany uszkodzonego elementu ozdobnego, zwrócić się do specjalistycznej firmy.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.