Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Zasady obsługi   Koła i opony  Koła
Dotyczy samochodów: z systemem kontroli ciśnienia w oponach
Wskaźnik kontroli opon w zestawie wskaźników informuje, jeżeli ciśnienie w oponie jest zbyt niskie.
Wskaźnik kontroli opon za pomocą czujników ABS porównuje obroty i obwody toczenia poszczególnych kół. Przy zmianie obwodu toczenia koła zostanie to pokazane na wskaźniku kontroli opon . Niesprawność sygnalizowana jest również dźwiękowo. Obwód toczenia opony może się zmienić, gdy:
 • Ciśnienie w oponie jest zbyt niskie.
 • Opona ma uszkodzenie strukturalne.
 • Samochód jest jednostronnie obciążony.
 • Koła na jednej osi są silnie obciążone (np. podczas holowania przyczepy albo jazdy w górach).
 • Zamontowane zostały łańcuchy śniegowe.
 • Zamontowane zostało koło awaryjne.
 • Na każdej z osi zmienione zostało koło.
Zapamiętywanie ciśnienia powietrza w oponie poprzez przycisk SET
Wskaźnik kontroli opon nadzoruje tylko to ciśnienie w oponach, które zostało zapamiętane.
Po każdej zmianie dotyczącej kół samochodu np. zmiana ciśnienia w oponie Link, wymiana lub zamiana koła Link, po włączeniu zapłonu w stojącym samochodzie należy nacisnąć przycisk rys.1 wskaźnika kontroli opon i przytrzymać, dopóki odezwie się sygnał.
Przy silnym obciążeniu kół (np. holowanie przyczepy lub znaczne obciążenie) należy podwyższyć ciśnienie do wartości wymaganej przy pełnym obciążeniu (patrz nalepka rys.2) i zapamiętać na nowo to ciśnienie powietrza w oponach.
Zapamiętywanie ciśnienia powietrza w oponach w systemie informowania kierowcy*
Oprócz przycisku SET można zapamiętać ciśnienie powietrza w oponie także w systemie informowania kierowcy. Przy włączonym zapłonie wybrać przycisk funkcji CAR > Service & Kontrolle > Reifendruckkontrolle. Prawidłowo wykonany przebieg potwierdzany jest sygnałem dźwiękowym.
Przy silnym obciążeniu kół (np. holowanie przyczepy lub znaczne obciążenie) należy podwyższyć ciśnienie do wartości wymaganej przy pełnym obciążeniu (patrz nalepka rys.2) i zapamiętać na nowo to ciśnienie powietrza w oponach.
Wskaźnik kontroli opon świeci się
Kiedy ciśnienie w oponie koła jest znacznie niższe od ciśnienia nastawionego przez kierowcę, zapala się wskaźnik kontroli opon OSTRZEŻENIE.
Jeżeli po skorygowaniu ciśnienia w oponach nadal świeci się wskaźnik kontroli , wystąpiła usterka systemowa. Zwrócić się do najbliższego specjalistycznego serwisu.
OSTRZEŻENIE
 • Po zaświeceniu się wskaźnika kontroli opon natychmiast zredukować prędkość jazdy i unikać gwałtownego skręcania lub hamowania. Zatrzymać się przy najbliższej sposobności i sprawdzić opony i ciśnienie powietrza.
 • Odpowiedzialność za prawidłowe ciśnienie w oponach ponosi kierowca. Z tego względu należy regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach.
 • W żadnym razie nie korygować ciśnienia w rozgrzanej oponie. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia lub nawet do pęknięcia opony - niebezpieczeństwo wypadku!
 • Przy ciągłej jeździe z wysokimi prędkościami opona ze zbyt niskim ciśnieniem musi pokonywać większe opory toczenia. W wyniku tego nagrzewa się zbyt mocno. Może to doprowadzić do oderwania się bieżnika lub nawet do pęknięcia opony - niebezpieczeństwo wypadku!
 • W określonych warunkach (np. sportowy sposób jazdy, zaśnieżone lub nieutwardzone drogi) wskazanie kontroli opon może się opóźnić lub nie pojawić w ogóle.
Informacja
 • Jeżeli po zmianie ciśnienia, albo po zmianie/zamianie opon, przycisk wskaźnika kontroli opon nie zostanie naciśnięty, może pojawić się ostrzeżenie , które nie zostało spowodowane ubytkiem ciśnienia w oponie. W takiej sytuacji zatrzymać się przy najbliższej sposobności i po ponownym sprawdzeniu nacisnąć przycisk wskaźnika kontroli opon, dopóki nie odezwie się sygnał.
 • Jeżeli akumulator został odłączony, po włączeniu zapłonu zapali się żółta lampka ostrzegawcza . Lampka musi zgasnąć po przejechaniu krótkiego odcinka.
 • Nie zapisywać ciśnienia w oponach, kiedy założone są łańcuchy śniegowe. W przeciwnym razie może dojść do niesprawności systemu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.