Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Zasady obsługi  Akcesoria i zmiany techniczne
Zamontowane na stałe urządzenia radiowe
Dodatkowe zamontowanie radiotelefonu w samochodzie zasadniczo wymaga homologacji. Firma Audi dopuszcza montaż homologowanych radiotelefonów w samochodzie po spełnieniu warunków:
  • Prawidłowo wykonana instalacja antenowa.
  • Antena umieszczona poza wnętrzem samochodu (z zastosowaniem ekranowanego przewodu i adaptera zabezpieczającego przed odbiciami).
  • Efektywna moc nadawania u podstawy anteny nie większa niż 10 W.
Informacje na temat możliwości zamontowania oraz działania nadajników radiowych o większej mocy nadawania można uzyskać u partnera serwisowego Audi lub w specjalistycznym handlu.
Przenośne urządzenia radiowe
Podczas eksploatowania dostępnych w handlu telefonów komórkowych lub radiotelefonów mogą wystąpić niesprawności w elektronice samochodu. Przyczyny mogą być następujące:
  • Brak zewnętrznej anteny.
  • Źle zainstalowana antena zewnętrzna.
  • Moc nadawania większa, niż 10 W.
Z tego względu telefonów komórkowych lub radiotelefonów bez anteny wzgl. z niewłaściwie zamontowaną anteną zewnętrzną nie należy eksploatować wewnątrz samochodu OSTRZEŻENIE.
Ponadto należy pamiętać, że tylko z zewnętrzną anteną można uzyskać optymalny zasięg urządzenia.
Wyposażenie biura
Zamontowanie dodatkowych urządzeń z zakresu wyposażenia mieszkania i biura w samochodzie jest dopuszczalne, dopóki nie mają one żadnego wpływu na bezpośrednią kontrolę kierowcy nad samochodem. Urządzenia takie muszą być opatrzone znakiem CE. Zamontowane dodatkowe urządzenia, które mogą wpływać na kontrolę kierowcy nad samochodem, muszą posiadać homologację typu dla tego samochodu i być opatrzone znakiem e.
OSTRZEŻENIE
Eksploatowane wewnątrz samochodu telefony komórkowe albo radiotelefony bez anteny, albo z nieprawidłowo zainstalowaną antena zewnętrzną mogą, ze względu na zbyt silne pole elektromagnetyczne, wywołać choroby.
Informacja
  • Zamontowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych w samochodzie podlega homologacji typu. W określonych warunkach może to być powodem uchylenia pozwolenia na eksploatację samochodu.
  • Zapoznać się z zasadami obsługi telefonów komórkowych i radiotelefonów.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.