Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Samodzielne naprawy  Pomoc w sytuacji awaryjnej
Dotyczy samochodów: z gaśnicą
Fabrycznie zamontowana gaśnica jest umieszczona w uchwycie, przed siedzeniem przedniego pasażera.
Wyjmowanie gaśnicy
Po naciśnięciu przycisku z napisem „PRESS“ rys.1 -Pfeil- zwalnia się taśma mocująca.
Wyjąć gaśnicę z uchwytu.
Zamocowanie gaśnicy
Wstawić gaśnicę w uchwyt.
Przymocować gaśnicę taśmą mocującą.
Po użyciu gaśnicy
Ponownie napełnić i zlecić sprawdzenie gaśnicy w specjalistycznym serwisie albo jednostce straży pożarnej.
Przed użyciem gaśnicy zapoznać się z jej obsługą. W tym celu, na gaśnicy umieszczona została instrukcja użycia.
Aby utrzymać gaśnicę sprawną, należy ją sprawdzać w regularnych odstępach czasu (jednak co najmniej co dwa lata) w specjalistycznym serwisie albo w jednostce straży pożarnej.
Przy zakupie nowej gaśnicy upewnić się, czy będzie ona pasowała do uchwytu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli gaśnica nie zostanie prawidłowo przymocowana, w razie nagłego manewru, hamowania lub w razie wypadku może zostać wyrzucona do wnętrza samochodu i spowodować obrażenia.
Informacja
  • Gaśnica musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów pożarowych.
  • Zwracać uwagę na datę ważności gaśnicy. Jeżeli gaśnica zostanie użyta po upływie daty ważności, nie posiada już właściwej sprawności.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.