Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Samodzielne naprawy   Pomoc w sytuacji awaryjnej  Narzędzia samochodowe i koło awaryjne
Dotyczy samochodów: z kołem awaryjnym
Koło awaryjne przeznaczone jest tylko do tymczasowego stosowania.
Koło awaryjne umieszczone jest pod podłogą w bagażniku. Jest ono przymocowane pokrętłem.
Zastosowanie koła awaryjnego
Koło awaryjne przewidziane jest tylko na czas awarii, na dojechanie do warsztatu. Z tego powodu zmienić koło na normalne w możliwie krótkim terminie.
Stosowanie koła awaryjnego podlega pewnym ograniczeniom OSTRZEŻENIE. Koło awaryjne zostało skonstruowane specjalnie dla danego typu samochodu. Dlatego, nie używać koła awaryjnego od innego typu samochodu.
Na obręczy koła awaryjnego nie wolno montować opony normalnej ani zimowej.
Łańcuchy śniegowe
Ze względów technicznych, stosowanie łańcuchów śniegowych na kole awaryjnym nie jest dopuszczalne.
Jeżeli wystąpi konieczność jazdy z łańcuchami śniegowymi i przednie koło ulegnie przebiciu, koło awaryjne zamontować na miejscu tylnego koła. Odkręcone tylne koło zaopatrzyć w łańcuch śniegowy i zamontować w miejscu uszkodzonego przedniego koła.
OSTRZEŻENIE
  • Po zamontowaniu koła awaryjnego, w sprawdzić niezwłocznie ciśnienie w oponie. Ciśnienie w kole awaryjnym musi wynosić 4,2 bara - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Nie jechać szybciej, niż 80 km/h - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Unikać maksymalnego przyspieszania, silnego hamowania i brawurowej jazdy na zakrętach - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Nie jeździć nigdy na więcej, niż jednym kole awaryjnym - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Na obręczy koła awaryjnego nie wolno montować opony normalnej ani zimowej.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.