Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Samodzielne naprawy   Bezpieczniki i żarówki  Bezpieczniki elektryczne
Przepalone bezpieczniki można rozpoznać po stopionym pasku metalu.
Bezpieczniki znajdują się z lewej i prawej strony, w przedniej części wnętrza samochodu.
Wyłączyć zapłon i odpowiedni odbiornik prądu.
W poniższych tabelkach można znaleźć, który bezpiecznik należy do którego odbiornika.
Zdjąć odpowiednią osłonę.
Aby w razie potrzeby zdjąć fioletowy pałąk z tworzywa1), wyciągnąć go za wąską stronę, ze wspornika bezpieczników rys.2.
Wyjąć szczypce z wewnętrznej strony pokrywy bezpieczników rys.1.
Wyciągnąć bezpiecznik szczypcami i wymienić przepalony bezpiecznik na inny, o tym samym prądzie.
OSTRZEŻENIE
Nie naprawiać bezpieczników i nigdy nie wymieniać spalonego bezpiecznika na inny bezpiecznik o wyższej liczbie amperów. W innych miejscach instalacji elektrycznej mogą wystąpić uszkodzenia - niebezpieczeństwo zapalenia się!
Ostrożnie!
Jeżeli nowy bezpiecznik przepali się ponownie po krótkim czasie od zamontowania, instalację elektryczną należy niezwłocznie sprawdzić w specjalistycznym warsztacie.
Informacja
  • Wolne miejsca bezpieczników nie są wymienione w poniższych tabelach.
  • Niektóre elementy wyposażenia, pokazane w poniższych tabelach występują tylko w określonych wersjach samochodu, albo stanowią wyposażenie dodatkowe.
1) Po zdemontowaniu, pałąk z tworzywa można zutylizować.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.