Instrukcja obsługi AUDI A1
© 2010 AUDI AG
Firma AUDI AG stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli. Dlatego, zawsze możliwa jest zmiana formy, wyposażenia i techniki dostarczanych wyrobów. Z danych, rysunków i opisów zawartych w instrukcji elektronicznej nie mogą wynikać żadne roszczenia.
Przedruk, powielanie lub przekład, również we fragmentach, bez pisemnej zgody firmy AUDI AG jest zabroniony. Wszelkie prawa autorskie pozostają zastrzeżone dla firmy AUDI AG. Zastrzega się możliwość zmian. Wydrukowano w Niemczech.
Zamknięcie redakcyjne: 01.09.2010

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.