Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Obsluha  Uspořádání
Doporučujeme provádět určité funkce, jako např. zadávání cíle pouze u stojícího vozidla. Mějte vždy na paměti: obsluhu MMI je třeba kvůli vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu přerušit.
POZOR!
  • Požadavky silničního provozu vyžadují nepřetržitou pozornost. Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost. Proto obsluhujte MMI jen tehdy, kdy to dopravní situace opravdu dovoluje, a jen tak, abyste stále udržovali kontrolu nad vozidlem - nebezpečí nehody!
  • Hlasitost zvukové soustavy zvolte vždy tak, abyste stále dobře slyšeli zvukové signály zvenčí, např. sirénu policejního nebo požárního vozu - nebezpečí nehody!
  • Dodržujte zákonné předpisy pro telefonování ve vozidlech!
  • Při telefonování se sluchátkem autotelefonu* dbejte vždy na bezpečnostní pokyny Odkaz!

Všechny obrázky a texty těchto webových stránek a loga jsou výhradním vlastnictvím společnosti Volkswagen - Audi©

kontakt;