Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Obsluha  Ovládací jednotka MMI
Hlasitost zvukového zdroje nebo systémových pokynů (např. u systému hlasového dialogu*) je možné nastavit přímo během reprodukce vypínačem.
  • Hlasitěji/tišeji: otočte vypínačem -5- Obr. 1 doprava/doleva.
  • Vypnutí zvuku/pauza: krátce stiskněte vypínač. Nebo: otočte vypínačem doleva.
  • Zrušení vypnutí zvuku/pauzy: krátce stiskněte vypínač. Nebo: otočte vypínačem doprava.
Poznámka
Příliš vysoká nebo nízká hlasitost se při zapnutí MMI automaticky nastaví na stanovenou hodnotu.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.