Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Obsluha  Systém hlasového dialogu
Platí pro vozidla: se systémem hlasového dialogu
Hlasem můžete komfortně ovládat mnohé funkce Infotainmentu.
Předpoklad: zapalování a MMI jsou zapnuté Odkaz, není veden žádný telefonní hovor a pomoc při parkování není aktivní.
Zapnutí: krátce stiskněte na multifunkčním volantu* tlačítko Obr. 2 a po signálu Beep vyslovte požadovaný příkaz.
Vypnutí: podržte déle tlačítko . Nebo: stiskněte libovolné tlačítko na ovládací jednotce MMI.
Zrušení: stiskněte tlačítko a vyslovte nový příkaz. Nebo: vyslovte příkaz Přerušení.
Nápověda při zadávání
Při zadávání vás systém vede pomocí optických a akustických zpětných hlášení.
  • Optická nápověda zadávání: po zapnutí hlasového vstupu se na displeji MMI objeví ukazatel příkazů s výběrem možných příkazů. Ukazatel příkazů můžete zapnout a vypnout v hlavní nabídce přes ovládací tlačítko Setup MMI.
  • Akustická nápověda zadávání: pokud si chcete nechat reprodukovat aktuálně možné příkazy, zapněte systém hlasového dialogu a vyslovte Nápověda.
Aby systém dobře porozuměl
Vyslovujte jasně a zřetelně normální hlasitostí. Při vyšší rychlosti jízdy vyslovujte hlasitěji.
Příkazy vyslovujte s rovnoměrně rozloženým přízvukem bez dlouhých pomlk.
Nehovořte, když zařízení vydává nějaký pokyn.
Abyste omezili vedlejší zvuky, zavřete dveře, okna a posuvnou střechu*. Dbejte, aby spolucestující během vydávání hlasového příkazu nemluvili.
Přívody vzduchu nasměrujte mimo mikrofon hlasitého telefonu, který je u předního vnitřního světla v podhledu střechy.
Systém obsluhujte jen z místa řidiče, protože mikrofon je nasměrován na řidiče.
Další nastavení
Další nastavení, jako např. pro individuální hlasové přizpůsobení na váš hlas, pro zobrazení příkazů nebo pro hlasitost hlasových pokynů, můžete provést v hlavní nabídce přes ovládací tlačítko Setup MMI Odkaz.
POZOR!
  • V první řadě věnujte svou pozornost provozu na silnici! Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost. Funkce proto používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody!
  • Systém hlasového dialogu nepoužívejte v případě nouze, protože hlas se ve stresových situacích může měnit. Za určitých okolností se pak telefonní spojení nemusí navázat nebo to trvá vzhledem k okolnostem příliš dlouho. Číslo nouzového volání volte ručně!
Poznámka
  • Při přicházejícím telefonním hovoru je dialog zachován a po odmítnutí hovoru může pokračovat. Pokud příchozí hovor přijmete, dialog se přeruší.
  • Během dialogu se příp. nereprodukují žádné hlasové navigační pokyny* a žádná dopravní hlášení.
  • Záznam ze seznamu můžete zvolit jak přes systém hlasového dialogu, tak i ovladačem.
  • Nezapomeňte, že systém hlasového dialoigu není u Cabrioletu dostupný.
  • Systém hlasového dialogu nepodporuje žádné hlasové záznamy a příkazy v češtině, polštině a arabštině.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.