Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Obsluha  Systém hlasového dialogu
Předpoklad: mobilní telefon je spojen s MMI Odkaz a je vyvolána nabídka Telefon Odkaz.
(A) Funkce
(B) Vyslovte:
(A)
(B)
Vyvolání kontaktu z adresáře
Volat (XY), např. Volat Jan Novák
Volba určitého telefonního čísla některého z kontaktů
Volat (XY) obchodní | soukromý | Pevná linka | Mobilní,
např. Volat Jan Novák soukromý
Volba telefonního čísla při otevřené kartě adresáře
Volat | Volat obchodní | Volat soukromé | Volat pevnou linku | Volat obchodní mobilní
Zobrazení kontaktních informací
Adresář | Hledat kontakt > po výzvě požadovaný kontakt, např. Jan Novák
Personalizace kontaktu pomocí hlasového záznamu
Hledat kontakt > po výzvě požadovaný kontakt, např. Jan Novák > Pojmenovat kontakt > osobní hlasový záznam, např. strýček Jan
Volba telefonního čísla
Zadejte číslo > telefonní číslo po výzvě v blocích po jednotlivých číslicích, např. 0172 12 345 67 > Volat
Oprava při zadávání telefonního čísla
Smazat číslo | Oprava
Zobrazení seznamů volání
Volaná čísla | Přijaté hovory | Nepřijaté hovory
Vyvolání naposledy zvoleného čísla
Opakování volby
Vyslechnutí zpráv hlasové schránky
Volání na hlasovou schránku
Zadání PIN (SIM)
Zadat PIN > po výzvě čísla PIN po jednotlivých číslicích > Uložit
Oprava během zadávání PIN
Oprava | Smazat PIN
Poznámka
  • Můžete zadat až 50 doplňkových hlasových záznamů pro karty adresáře.
  • Hlasové záznamy můžete ukládat pouze přes systém hlasového dialogu.
  • Hlasové záznamy je možné vymazat přes ovládací jednotku MMI Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.