Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Obsluha  Systémová nastavení
Zvukový profil a hlasitost MMI můžete nastavovat individuálně. Nastavení závisí na vybavení vozidla.
Zvolte: tlačítko MENU > Zvuk.
-1- GALA* / DSP* / DSP [Bang & Olufsen]*
  • GALA/GALA Plus (přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti)*: zvolte a potvrďte aktivní/neaktivní pro přizpůsobení hlasitosti reprodukce k hluku ve vnitřním prostoru.
  • Sound Set (nastavení reprodukce zvuku)*: zvolte a potvrďte všechny (symetrická reprodukce zvuku)/řidič (reprodukce zvuku směrem k řidiči).
  • Surround Level*: hlasitost efektů Surround je možné nastavit otáčením ovladače.
  • Sound Fokus (nastavení reprodukce zvuku)*: zvolte a potvrďte všechny (symetrická reprodukce zvuku)/řidič (reprodukce zvuku směrem k řidiči) /vpředu/vzadu*.
-2- Subwoofer* / -3- Hloubky / -4- Výšky
Nastavení pro Subwoofer*, Hloubky a Výšky můžete provést otáčením ovladače. Změněná nastavení platí pouze pro právě aktivní zvukový zdroj. Tak můžete odděleně nastavit zvuk pro každý zvukový zdroj.
-5- Balance/Fader (rozdělení zvuku)
  • Nastavení poměru hlasitosti vlevo/vpravo: pohybujte joystickem doleva/doprava.
  • Nastavení poměru hlasitosti vpředu/vzadu: pohybujte joystickem nahoru/dolů.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.