Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Obsluha  Systémová nastavení
Zvolte: tlačítko MENU > Zvuk.
Ovládací tlačítko Navigace*
Hlasitost navigačního hlášení/Ztišení zábavy: hlasitost navigačních hlášení během aktivního navádění k cíli. Ztlumení Entertainmentu znamená, že při aktivní pomoci při parkování, resp. navigačním hlášení se hlasitost reprodukce audio dočasně ztlumí.
Navigační hlášení: viz Odkaz
Hlášení při telefonování: viz Odkaz
Ovládací tlačítko Entertainment
Dopr. zpravodajství: viz Odkaz
Hlasitost dopravního hlášení: hlasitost dopravního hlášení lze nastavit otáčením ovladače.
Ovládací tlačítko Telefon*
Nastavit vyzvánění: viz Odkaz
Hlasitost vyzvánění/Hlasitost telefonního hovoru: hlasitost zvoleného vyzvánění/hlasitost telefonního hovoru lze nastavit otáčením ovladače. Hlasitost telefonního hovoru je možné nastavit pouze během telefonního hovoru.
Ovládací tlačítko Systémy
Hlasitost hlasového dialogu*: hlasitost hlasových pokynů je možné nastavit otáčením ovladače.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.