Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Obsluha  Systémová nastavení
Zvolte: tlačítko MENU > ovládací tlačítko Setup MMI.
Jazyk
Ukazatel na displeji MMI a informačním systému řidiče, jakož i jazyk navigačních pokyny* a systému hlasového dialogu* je možné změnit.
Počet dostupných jazyků závisí na daném trhu.
Měrné jednotky
Na displeji MMI a v informačním systému řidiče je možné nastavit tyto měrné jednotky:
 • Rychlost (km/h nebo mph)
 • Vzdálenost (km nebo míle)
 • Teplota (°C nebo °F)
 • Tlak (bar nebo psi)
 • Spotřeba (l/100km, mpg (US), mpg (UK) nebo km/l)
 • Objem (litry, gal (UK) nebo gal (US))
Systém hlasového dialogu
Zobrazení příkazů: ukazatel možných příkazů během hlasového vstupu je možné zap/vypnout.
Zkrácený dialog: je možné zap/vypnout výstup hlasových pokynů ve zkrácené formě.
Vstupní signál: vstupní signál pro zadávání Beep lze během hovoru zap/vypnout.
Hlasitost hlasového dialogu: hlasitost hlasových pokynů je možné nastavit otáčením ovladače.
Individuální přizpůsobení řeči (pouze u stojícího vozidla): systém hlasového dialogu můžete přizpůsobit svému hlasu, příp. výslovnosti a tím zlepšit rozpoznávání hlasových příkazů. Individuální hlasové přizpůsobení obsahuje 40 hlasových záznamů, které se skládají z určitých příkazů a sledů číslic. Uložené hlasové přizpůsobení můžete opět vymazat funkcí Vynulovat přizpůsobení řeči.
Smazat všechny hlasové záznamy: můžete smazat všechny uložené hlasové záznamy (vyslovená jména).
Jas displeje/Nastavení displeje*
Jas displeje: jas displeje MMI je možné nastavit otáčením ovladače.
Vypnout displej*: displej lze ručně vypnout. Pro opětovné zapnutí displeje stiskněte některé tlačítko pro přímé vyvolání nabídky nebo tlačítkem BACK.
Tovární nastavení
Následující funkce můžete vrátit zpět na tovární nastavení:
 • Nastavení zvuku
 • Rádio
 • Nastavení médií
 • Jukebox
 • TV/AV*
 • Adresář*
 • Telefon*
 • Bluetooth*
 • Nastavení navigace*
 • Paměť navigace a online*
 • Systém hlasového dialogu
Zvolte požadované funkce jednotlivě nebo možnost Volba všech záznamů. Zvolte a potvrďte Obnovit tovární nastavení.
Pokud vrátíte Jukebox na tovární nastavení, vymažou se všechny hudební nebo video soubory a Nastavení médií se vynuluje.
Systémový update
Pomocí updatu systému lze přes DVD, USB nebo kartu SD aktualizovat software MMI.
Další informace k Update systému naleznete na internetu pod www.audi.com/bluetooth nebo v některém ze servisů Audi.
Šifrování dat
Osobní data např. kontakty v adresáři, cíle v navigaci* a hlasové záznamy můžete chránit osobním heslem. Při změně přístroje lze přenést do nového přístroje MMI osobní data pouze s pomocí vašeho hesla. Přednastavené heslo „MMI3G“ je platné tak dlouho, dokud nezadáte svoje osobní heslo.
Informace o verzi
Zobrazují se informace k verzi softwaru MMI a databázi navigace*.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.