Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace   Telefonování  Spárování mobilního telefonu přes Bluetooth
Platí pro vozidla: s telefonem
Předpoklady
Vozidlo stojí a zapalování je zapnuté.
Funkce Bluetooth a viditelnost MMI Odkaz a mobilního telefonu je zapnutá.
MMI a připojovaný mobilní telefon nesmí být aktivně spojen s žádným dalším přístrojem Bluetooth.
Je zapnutý přístup k vaší kartě SIM (SIM Access) mobilního telefonu 1).
Připojení mobilního telefonu
Zvolte: tlačítko TEL > Vyhledat nové mobilní telefony. Na displeji MMI se zobrazí dostupné přístroje Bluetooth. Nebo: vyhledejte MMI přes vyhledávání přístrojů Bluetooth přes svůj mobilní telefon.
Ze seznamu zvolte a potvrďte požadovaný mobilní telefon ze seznamu zobrazených přístrojů Bluetooth.
Zvolte a potvrďte Autotelefon* nebo Hlasitý telefon. Systém MMI vytvoří PIN pro navázání spojení Obr. 2.
Zvolte a potvrďte Ano.
Zadejte PIN pro navázání spojení ke svému mobilnímu telefonu. Nebo: v případě, že se na vašem mobilním telefonu již PIN zobrazuje, potvrďte ho na mobilním telefonu a v MMI. Doba zadávání PIN je omezena na asi 30 sekund.
Při volbě profilu Autotelefon* navíc zadejte PIN vaší karty SIM.
Případně respektujte další systémové otázky na svém mobilním telefonu, např. zda má připojení příště probíhat automaticky. Podle mobilního telefonu je nutné také potvrdit samostatně načtení adresáře.
Po úspěšném připojení
Po úspěšném připojení se ve stavovém řádku displeje MMI zobrazí ukazatel intenzity signálu -7- Obr. 3 a symbol Bluetooth -14-. Navíc se kontakty mobilního telefonu automaticky ukládají do adresáře MMI. V závislosti na počtu kontaktů může tento proces trvat i několik minut.
Když jsou všechny místa v paměti pro adresář obsazená, objeví se při připojení dalšího mobilního telefonu požadavek k nahrazení kontaktů některého z telefonů. Volbou Omezené používání telefonu jsou k dispozici pouze kontakty mobilního telefonu, jakož i lokální paměti MMI (volně přístupná paměť) Odkaz.
Poznámka
  • Spárování probíhá pouze jednou. Již spárované přístroje Bluetooth se automaticky spojí s MMI, jakmile jsou v dosahu a je zapnuté zapalování.
  • Abyste umožnili rychlejší automatické spárování, autorizujte připojení MMI ve svém mobilním telefonu.
  • Toto číslo obdržíte od svého provozovatele sítě mobilních telefonů společně s kartou SIM. Pokud zadáte PIN (SIM) třikrát2) za sebou chybně, karta SIM se zablokuje a musí být zadáním PUK (Personal Unblocking Key) opět odblokována.
  • S MMI může být spárováno více mobilních telefonů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s MMI aktivní.
  • K MMI již připojený přístroj Bluetooth se při připojení dalšího přístroje odpojí.
  • Při opuštění vozidla se spojení Bluetooth k mobilnímu telefonu automaticky přeruší.
  • Další informace k vašemu mobilnímu telefonu vám poskytne provozovatel sítě mobilních telefonů nebo se dozvíte v návodu k obsluze svého mobilního telefonu. Informace k telefonu naleznete na internetu pod www.audi.com/bluetooth nebo v některém ze servisů Audi.
1) Platí pro vozidla s autotelefon a mobilním telefonem s profilem remote SIM Access.
2) Počet pokusů závisí na kartě SIM.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.