Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace  Telefonování
Platí pro vozidla: s telefonem
Zvolte: tlačítko TEL> Adresář > Nový kontakt.
Příjmení / Jméno
Zadejte spellerem příjmení a jméno.
Telefonní čísla
Na jednu kartu v adresáři můžete uložit až pět telefonních čísel. Každé telefonní číslo můžete navíc označit položkou Typ (obchodní nebo soukromý), jakož i položkou Kategorie: pevná síť, mobilní nebo fax. K tomu můžete určit nejčastěji používané telefonní číslo jako Jako standardní číslo. Toto číslo se pak zobrazuje v otevřené kartě adresáře na prvním místě.
Přes funkci Nové telefonní číslo a ovládací tlačítko Seznam můžete importovat telefonní číslo ze seznamů volání (např. Volaná čísla) do karty adresáře.
Cíl navigace obchodní / Cíl navigace soukromý
Každému záznamu mohou být přiřazeny dva navigační cíle - soukromý/obchodní. Uložené navigační cíle můžete vyvolat v nabídce Navigace ovládacím tlačítkem Navádění k cíli Odkaz.
Pokud je již soukromá/obchodní poštovní adresa uložena, je tato automaticky převzata do zadávacího pole Adresa příslušného navigačního cíle. Tuto pak můžete pohodlně přes Převzít adresu uložit jako navigační cíl.
Nejbližší parkoviště, odpočívadlo nebo benzinovou stanici, nejbližší servis Audi nebo nemocnici najdete pod Důležité zvláštní cíle. Pod položkou Zvláštní cíl jsou další podnabídky, které je možné použít pro zadání navigačního cíle. Bližší informace k podnabídkám naleznete Odkaz.
Poštovní adresa obchodní / Poštovní adresa soukromá
Na jednu kartu v adresáři můžete uložit jednu obchodní a jednu soukromou adresu. Funkcí Smazat poštovní adresu můžete smazat příslušnou obchodní nebo soukromou adresu.
Z mobilního telefonu je možné importovat přímo do adresáře pouze strukturované adresy, které obsahují tyto informace: zemi, poštovní směrovací číslo, město a ulici.
Poznámka
  • Kontakty v lokální paměti MMI (volně přístupná paměť) jsou vždy viditelné a proto nejsou chráněny před přístupem jiných uživatelů.
  • Nový kontakt se ukládá v lokální paměti (soukromý kontakt) aktuálně používaného adresáře.
  • Import adres závisí na mobilním telefonu.
  • Velikost lokální paměti soukromého nebo volně přístupného adresáře je omezena na 100 kontaktů.
  • V adresáři MMI upravené kontakty ale nelze automaticky v připojeném mobilním telefonu aktualizovat. Audi doporučuje kontakty mobilního telefonu upravovat přímo přes mobilní telefon.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.