Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace   Telefonování  Další nastavení
Zvolte: tlačítko TEL> Adresář > ovládací tlačítko Nastavení.
Pořadí řazení
Své kontakty můžete v adresáři řadit v abecedním pořadí podle Příjmení/Jméno.
Zobrazit společné kontakty
Zobrazování veřejně přístupných kontaktů můžete zapínat/vypínat. Po potvrzení Ano se zobrazí všechny kontakty v lokální paměti (volně přístupná paměť); stisknutím Ne jejich zobrazování zmizí.
Smazat soukromé kontakty/Smazat společné kontakty
Funkcí Smazat soukr. kontakty se vymažou všechny kontakty lokální paměti (soukromé). Funkcí Smazat spol. kontakty se vymažou všechny kontakty v lokální paměti (volně přístupné).

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.