Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace  Audi connect
Prostřednictvím služeb Audi connect jsou přímo do vozidla zprostředkovávány a integrovány online informace.
Díky WLAN hotspot je možné se během jízdy v zadní části vozidla nebo na místě připojit přes mobilní koncový přístroj k internetu.
POZOR!
  • Služby Audi connect využívejte pouze tehdy, když to dovoluje dopravní situace - nebezpečí nehody! Respektujte vždy Odkaz.
  • Služby Audi connect připojené pomocí hotspotu WLAN používejte za jízdy výhradně na zadních sedadlech nebo u stojícího vozidla - nebezpečí nehody!
Poznámka
Před uvedením do provozu respektujte také Pokyny k Audi connect Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.