Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace   Audi connect  Uvedení do provozu
Platí pro vozidla: s Audi connect
Předpoklady
Mobilní telefon musí disponovat profilem remote SIM Access (rSAP).
Která Bluetooth spojení a funkce jsou provozovatelem sítě mobilních telefonů podporovány, se dozvíte od svého provozovatele nebo v databázi pro koncové přístroje pod www.audi.com/bluetooth Obr. 1.
Vozidlo stojí a zapalování je zapnuté.
Funkce Bluetooth a viditelnost MMI Odkaz a mobilního telefonu je zapnutá.
MMI a připojovaný mobilní telefon nesmí být aktivně spojen s žádným dalším přístrojem Bluetooth.
Je zapnutý přístup k vaší kartě SIM (SIM Access) mobilního telefonu 1).
Připojení mobilního telefonu
Zvolte: tlačítko TEL > Vyhledat nové mobilní telefony. Na displeji MMI se zobrazí dostupné přístroje Bluetooth. Nebo: vyhledejte MMI přes vyhledávání přístrojů Bluetooth přes svůj mobilní telefon.
Ze seznamu zvolte a potvrďte požadovaný mobilní telefon ze seznamu zobrazených přístrojů Bluetooth.
Zvolte a potvrďte Autotelefon. Systém MMI vytvoří PIN pro navázání spojení Obr. 3.
Zvolte a potvrďte Ano.
Zadejte PIN pro navázání spojení ke svému mobilnímu telefonu. Nebo: v případě, že se na vašem mobilním telefonu již PIN zobrazuje, potvrďte ho na mobilním telefonu a v MMI. Doba zadávání PIN je omezena na asi 30 sekund.
Potom zadejte PIN své karty SIM.
Případně respektujte další systémové otázky na svém mobilním telefonu, např. zda má připojení příště probíhat automaticky. Podle mobilního telefonu je nutné také potvrdit samostatně načtení adresáře.
Po úspěšném připojení
Po úspěšném připojení se ve stavovém řádku displeje MMI zobrazí ukazatel intenzity signálu -7- Obr. 4 a symbol Bluetooth -14-.
Nyní můžete používat služby Audi connect.
Zvolte: tlačítko MENU > Audi connect.
Potvrďte dotaz systému, zda má být navázáno internetové připojení volbou Ano.
Poznámka
  • Spárování probíhá pouze jednou. V závislosti na použitém mobilním telefonu se již spárované přístroje Bluetooth automaticky spojí s MMI, jakmile jsou v dosahu a je zapnuté zapalování. S MMI může být spárováno více mobilních telefonů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s MMI aktivní.
  • Toto číslo obdržíte od svého provozovatele sítě mobilních telefonů společně s kartou SIM. Pokud zadáte PIN (SIM) třikrát2) za sebou chybně, karta SIM se zablokuje a musí být zadáním PUK (Personal Unblocking Key) opět odblokována.
  • K MMI již připojený přístroj Bluetooth se při připojení dalšího přístroje odpojí.
  • Při opuštění vozidla se spojení Bluetooth k mobilnímu telefonu automaticky přeruší.
  • Další informace k vašemu mobilnímu telefonu vám poskytne provozovatel sítě mobilních telefonů nebo se dozvíte v návodu k obsluze svého mobilního telefonu. Informace k telefonu naleznete na internetu pod www.audi.com/bluetooth nebo v některém ze servisů Audi.
1) Platí pro vozidla s autotelefon a mobilním telefonem s profilem remote SIM Access.
2) Počet pokusů závisí na kartě SIM.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.