Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace   Audi connect  Uvedení do provozu
Platí pro vozidla: Čtečka karet SIM
Předpoklady
Vozidlo stojí a zapalování je zapnuté.
Použití zvláštní karty SIM
Stiskněte tlačítko OPEN.
Vaši kartu SIM Mini zasuňte do přihrádky čtečky karet popsanou stranou nahoru (kontaktní plochou dolů) Obr. 1. Chybějící rožek karty musí být vpředu vlevo. Pak zatlačte kartu SIM do přihrádky, až zapadne.
Zadejte PIN své karty SIM v MMI.
Stiskněte ovládací tlačítko OK.
Aby v budoucnosti bylo možné navázat spojení automaticky, zvolte a následně potvrďte Ano.
Zvolte a potvrďte volbu Ve vozidle vložená karta SIM, resp. Osobní mobilní telefon (Bluetooth).
Pokud byste rádi vedli telefonní hovor přes spárovaný mobilní telefon, musí být váš mobilní telefon připojen přes profil Bluetooth Hlasitý telefon. K tomu je potřeba restartovat MMI.
Zvolte Restartovat.
Po restartování opět zadejte v MMI PIN své karty SIM.
Pro vytvoření datového spojení pro služby Audi connect potvrďte zobrazený pokyn volbou Ano.
Po úspěšném připojení
Po úspěšném spojení se ve stavovém řádku displeje MMI zobrazí jeden, resp. dva segmenty ukazatele síly signálu -7- / -8- Obr. 2.
Nyní můžete používat služby Audi connect.
Zvolte: tlačítko MENU > Audi connect.
Potvrďte dotaz systému, zda má být navázáno internetové připojení volbou Ano.
Vyjmutí karty SIM
Kartu krátce přitlačte. Přístroj kartu uvolní. Kartu SIM vyjměte.
POZOR!
Z bezpečnostních důvodů musí být kryt čteček karet během jízdy vždy zavřený - nebezpečí zranění!
Poznámka
  • Je-li karta SIM zasunutá, je nutné restartovat po přepnutí mezi profilem Bluetooth Autotelefon a profilem Hlasitý telefon systém MMI.
  • Pokud kartu SIM používáte výhradně pro Audi connect, můžete pro telefonování připojit mobilní telefon přes Bluetooth (hlasitý telefon) Odkaz.
  • Pokud kartu SIM používáte pro Audi connect a k telefonování, můžete navíc používat kontakty svého mobilního telefonu tím, že svůj mobilní telefon připojíte přes profil Adresář Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.