Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace  Audi connect
MMI můžete používat jako WLAN hotspot pro používání internetu až s osmi přístroji WLAN. Během jízdy je možné omezené používání neupevněných, lehkých, malých přístrojů WLAN pouze v zadní části vozidla.
Zvolte: tlačítko TEL > ovládací tlačítko Nastavení > Nastavení WLAN.
Přes nabídku Nastavení WLAN je možné provádět následující nastavení:
Aktivace WLAN
WLAN hotspot v MMI je z výroby deaktivována. Váš WLAN hotspot musí být aktivován a viditelný, aby bylo možné vytvořit spojení mezi vaším vozidlem a vaším přístrojem WLAN.
 • vyp: WLAN hotspot v MMI je deaktivován. Připojení k internetu není možné.
 • viditelný: WLAN hotspot v MMI je aktivní a je možné ho použít pro připojení k internetu.
 • neviditelný: WLAN hotspot v MMI je aktivní, ale není pro ostatní přístroje viditelný. Spárování s novými přístroji WLAN není možné vytvořit.
Spojení WLAN mezi vaším vozidlem a vaším přístrojem WLAN (přenosný počítač, mobilní telefon) je zakódováno. Abyste vytvořili spojení, je nutné při nastavování vašeho přístroje WLAN zadat následující hodnoty. Tyto hodnoty můžete podle potřeby změnit.
 • Přístupový bod (SSID): jméno sítě WLAN
 • Šifrování: WEP, WPA nebo WPA2
 • Heslo: podle způsobu zakódování se v MMI vygeneruje heslo, pod kterým je spojení WLAN zakódováno. Heslo lze změnit. Zvolte prosím přitom heslo, které je odpovídajícím způsobem bezpečné. U způsobu zakódování WEP musí mít heslo přesně 13 znaků. U způsobu zakódování WPA nebo WPA2 musí mít heslo minimálně 8 (maximálně 63) znaků.
 • Převzít nastavení: změněná nastavení se převezmou v MMI. Změny pak musíte aktualizovat ve svém mobilním přístroji WLAN.
POZOR!
 • Nenechte se jako řidič možnostmi používání WLAN hotspot odvádět od dění na silnici – nebezpečí zranění!
 • Notebooky a srovnatelně těžké přístroje lze bezpečně provozovat pouze, když je vozidlo v klidu, protože jinak by mohly, jako všechny volné předměty, být mrštěny vozidlem a způsobit tak těžká zranění. Takové předměty je nutné během jízdy vždy bezpečně uložit.
 • Během jízdy se rovněž nesmějí používat na předních sedadlech v oblasti rozpínání airbagů žádné přístroje WLAN. Dbejte rovněž na varovné pokyny ve zvláštním návodu dodávaném s vozidlem v kapitole „Systém airbag“ pod odstavcem „Důležité pokyny k systému čelních airbagů“.
Upozornění!
Nezapomeňte, že dodržování opatření k ochraně dat, k ochraně proti virům, jakož i k ochraně proti ztrátě dat na mobilních přístrojích, které pro připojení k internetu přes WLAN hotspot používáte, leží na vaší vlastní odpovědnosti.
Poznámka
 • V závislosti na nastavení funkce Režim telefonu může být spojení WLAN omezeno. V nastavení Režim telefonu Odkaz zvolte nastavení Datové služby optimalizované, pokud chcete přednostně používat datové služby.
 • Ve vozidlech bez Audi connect* je používání WLAN hotspot možné pouze pro přehrávač médií WLAN*. Nemůže být navázáno datové spojení k internetu.
 • Podle okolností je pro využívání WLAN hotspot nutná zpoplatněná zvláštní smlouva. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
 • Podle vašeho tarifu mobilního telefonu může být příjem datových paketů z internetu přes WLAN hotspot zvláště v zahraničí zpoplatněn: Důrazně doporučujeme používat neomezené datové služby (flatrate)! Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
 • Další informace o službách Audi connect najdete na webu www.audi.com/connect (www.audi.de/connect) nebo v některém ze servisů Audi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.