Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace  Audi connect
Platí pro vozidla: s Audi connect
Abyste mohli využívat služby Audi connect přes autotelefon, je nutné datové spojení konfigurovat.
Zvolte: tlačítko TEL > ovládací tlačítko Nastavení > Datové připojení.
Přes nabídku Datové spojení můžete stanovit, kdy má být navázáno internetové připojení. Jakmile již nejsou potřebné žádné datové pakety pro požadovanou službu Audi connect, připojení k internetu se automaticky zruší.
Mohou být zvoleny tyto body:
Navázání spojení
  • na dotaz: datové spojení se navazuje pouze na vyžádání.
  • bez dotazu: datové spojení se navazuje pro využití služeb Audi connect automaticky.
  • nikdy: datové spojení se nenavazuje. Vyvolání služeb Audi connect není možné.
Když je datové spojení navázáno, objeví se ve stavovém řádku displeje MMI symbol pro aktivní datové spojení -1- Obr. 1.
Aktivní datové spojení je možné přerušit ručně nastavením Navazování spojení na nikdy.
Dopravní informace
Funkce Dopravní data je z výroby zapnutá. Funkcí vyp. můžete příjem dopravních dat online kdykoliv vypnout.
Datový roaming
Datový roaming je z výroby vypnutý. Chcete-li používat datové spojení v zahraničí, musí být Datový roaming zapnutý .
Nastavení pro připojení
V závislosti na použité kartě SIM proběhne automatická konfigurace spojení. Tyto hodnoty je možné změnit. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
  • APN: přístup závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a zadává se automaticky.
  • Uživatelské jméno: jméno uživatele pro váš online profil zadává váš provozovatel sítě mobilních telefonů.
  • Heslo: heslo pro váš online profil zadává váš provozovatel sítě mobilních telefonů.
  • Autentifikace: v závislosti na vašem provozovateli sítě mobilních telefonů může být nutné oprávnění (zajištění kontroly identifikace) vůči vašemu provozovateli sítě mobilních telefonů. Pokud je to nutné, zvolte zajištěná, jinak normální.
Změněná nastavení se uloží teprve při opuštění nabídky Nastavení spojení stisknutím tlačítka BACK.
Nastavení PIN (SIM)
Se zapnutou funkcí Automatické zadání PIN (SIM) se PIN (SIM) použité karty SIM po prvním zadání automaticky uloží do MMI. Proto není nutné při každém dalším spojení Bluetooth PIN (SIM) znovu zadávat. V MMI je možné uložit PIN (SIM) čtyř různých karet SIM. Vypnutím funkce se všechny v MMI aktuálně uložené PIN (SIM) vymažou. Pokud je zapnuta funkce, nezobrazí se k žádný Dotaz na PIN (SIM). Nastavením Dotaz na PIN (SIM) aktivovat se systém po každém zapnutí dotazuje na PIN (SIM). Při nastavení Deaktivovat se při zapnutí nezobrazí žádný Dotaz na PIN (SIM). Nastavení Automatické zadání PIN (SIM) není v tomto případě zohledněno. Některé karty SIM nepřipouštějí vypnutí funkce Dotaz na PIN (SIM). Pod Změnit PIN (SIM) můžete změnit PIN své karty SIM. Nejdříve zadejte existující PIN (SIM). PIN (SIM) může obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Nový PIN (SIM) je nutné z bezpečnostních důvodů zadat dvakrát a pak je uložen na kartě SIM. Pokud změníte PIN (SIM) a karta SIM je v připojeném mobilním telefonu s profilem remote SIM Access, je nutné po odpojení Bluetooth od autotelefonu zadat nový PIN (SIM) také na mobilním telefonu. Jinak nemůžete být telefonem dosažitelní.
Čítač datových paketů online
Množství přijímaných/vysílaných datových paketů se zobrazuje v MMI. Volbou Vynulovat čítač spotřeby můžete vynulovat statistiku datových paketů.
Zahájit automatickou konfiguraci
Online profil se zakládá a konfiguruje automaticky. Vaše ručně provedené změny nastavení pro připojení se po vynulování vrátí na standardní nastavení.
Status provozovatele mobilní sítě online
Na displeji MMI se zobrazuje přehled stavu online s informacemi k vašemu datovému připojení (např. provozovatel mobilní sítě).
Vypnutí modulu datového připojení
Modul datového připojení se vypne. Připojení k internetu není již možné.
Poznámka
  • Při jízdách do zahraničí se - podle továrního nastavení - datové spojení nejprve přeruší, abyste byly ochráněni před neplánovanými poplatky za Roaming. V zahraničí můžete služby Audi connect používat, až když zvolíte položku Datový roaming.
  • Pokud používáte Google Earth, budete před zvolením cizí mobilní sítě ještě jednou výslovně vyzváni k povolení roamingu.
  • Bližší informace k poplatkům za roaming vám poskytne provozovatel mobilní sítě.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.