Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace  Sluchátko
Sluchátko je ve středové loketní opěrce. Sluchátko umožňuje používat rozličné funkce autotelefonu Odkaz.
POZOR!
 • Po použití vždy bezpečně upevněte sluchátko do držáku. Jinak můžete při brzdění a při nehodě ohrozit sebe nebo ostatní spolucestující.
 • Sluchátko může za určitých okolností omezit funkci naslouchadel. Případně se obraťte na výrobce naslouchadla, který nalezne alternativní řešení.
 • Budete-li používat jiné zdravotnické přístroje, před použitím sluchátka se u příslušného výrobce informujte, zda je přístroj dostatečně stíněný proti vnějším signálům.
 • Airbagy se rozpínají velkou silou. Nikdy neumísťujte sluchátko v oblasti rozpínání airbagu. Ohrožujete tím sebe i ostatní cestující.
 • Autotelefon Odkaz, sluchátko Odkaz, resp. svůj mobilní telefon vypněte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Tato místa nejsou vždy zřetelně označena. Patří k nim například čerpací stanice, zařízení pro skladování a přepravu paliv nebo chemikálií, místa, kde se do vzduchu dostávají palivové výpary (např. unikající propan nebo benzinové výpary ve vozidlech nebo budovách), nebo místa, ve kterých se ve vzduchu vyskytují chemikálie nebo větší množství prachových částic (např. mouky, dřeva nebo kovu). To platí i pro všechna ostatní místa, kde byste normálně vypnuli motor svého vozidla.
 • Při telefonování respektujte rovněž bezpečnostní pokyny Odkaz.
Upozornění!
 • Údržba, instalace a oprava sluchátka smí být svěřena pouze odbornému servisu.
 • Sluchátko nevystavujte přímému slunečnímu záření ani teplu. To by mohlo vést k nevratnému poškození.
 • Přístroj se nesmí otevírat. Nesprávným zacházením můžete přístroj poškodit.
Poznámka
 • Sluchátko ukládejte mimo dosah malých dětí.
 • V držáku je sluchátko chráněno proti poškrábání a slunečnímu záření a baterie je stále optimálně nabitá.
 • U karet Twin se může hovor přerušit, když je současně aktivních několik karet. V případě dalších dotazů kontaktujte svého provozovatele sítě mobilních telefonů.
 • Funkce hovoru závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
 • Mobilní telefony s profilem Handsfree nepřipouštějí použití sluchátka. V tom případě vložte kartu SIM mobilního telefonu do sluchátka Odkaz. Další informace najdete na internetu, na adrese www.audi.com/bluetooth nebo v některém ze servisů Audi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.