Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace  Sluchátko
Předpoklad: probíhá telefonní hovor
Zvolte: ovládací tlačítko Možnosti.
  • Volání dalšího účastníka (volat): zvolte a potvrďte Přidržet hovor. Následně zadejte telefonní číslo. Vytáčení se zahájí volbou Volat. Prvním stisknutím ovládacího tlačítka Zavěsit nebo tlačítka Zavěsit ukončíte právě aktivní hovor. Hovor odložený do vyčkávacího režimu zůstává v tomto režimu. Dalším stisknutím ovládacího tlačítka Zavěsit nebo tlačítka Zavěsit se ukončí také tento přidržený hovor.
Zapnutí/vypnutí mikrofonu: během vypnutí mikrofonu volaný účastník již neslyší váš hovor. Naproti tomu vy slyšíte i nadále volajícího.
Přidržet hovor/Pokračovat v hovoru: aktuální telefonní hovor můžete odložit do vyčkávacího režimu a opět ho přijmout.
Ukončit aktuální hovor: ukončí se aktivní telefonní hovor.
Přepnout: je možné vést střídavě dva telefonní hovory, přitom jeden hovor je vždy ve vyčkávacím režimu. Ovládacím tlačítkem Zavěsit ukončíte právě probíhající hovor. Hovor odložený do vyčkávacího režimu zůstává v tomto režimu.
Konferenční hovor: ke konferenci můžete připojit jeden přidržovaný hovor a až pět aktivních účastníků (v závislosti na provozovateli sítě). Abyste navázali další telefonní hovor, odložte všechny účastníky právě probíhajícího konferenčního hovoru funkcí Vést konferenci. Pokud chcete dalšího účastníka připojit ke stávajícímu konferenčnímu hovoru, zvolte možnost Konferenční hovor. Výběrem možnosti Pokračovat v konferenci jsou všichni účastníci vybráni z vyčkávacího režimu. Účastníky konferenčního hovoru si můžete zobrazit volbou Účastníci konference.
Předat hovor/Vrátit hovor: funkcí Předat hovor je možné přesměrovat hovor ze sluchátka na hlasitý telefon. Pokud během telefonního hovoru odložíte sluchátko do držáku, automaticky se hovor přepne do režimu hlasitého telefonu. Funkcí Vrátit hovor se telefonní hovor přepne z hlasitého telefonu na sluchátko. Pokud během telefonního hovoru přes zařízení hlasitého telefonu vyjmete sluchátko z držáku, automaticky se hovor přepne do sluchátka.
Poslat tónovou sekvenci: touto funkcí se ukládají tóny DTMF z uloženého telefonního čísla. Tóny DTMF můžete zadat i během telefonního hovoru přímo přes klávesnici.
Nabídka: během telefonního hovoru lze přejít do nabídek.
Poznámka
Aby se zabránilo zpětné vazbě s hlasitým telefonem, zpozdí se trochu během telefonního hovoru zvuk při položení sluchátka do držáku.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.